• Contributietarieven seizoen 2023/2024

 • Contributie 2023-2024

  Per jaar 

  Peutervoetbal  3,4,5 jaar ​GRATIS

  Pupillen t/m 12 jaar​         €  151,00

  Jeugd 13 t/m 18 jaar​        -   168,00

  Senioren 19 jaar t/m        -   232,00

  Senioren niet spelend        ​-  170,00

  Damesvoetbal 35+ ​(7x7     -    75,00

  Donateurs                           -    34,00

  65+                                      -    65,00

  Kledingbijdrage € 12,50 per jaar 

  Belangrijke spelregels

  Statutair is bepaald dat de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd is en dat bij tussentijdse afmelding van het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd is.

  Inschrijving.

  • Bij inschrijving na 1 januari geldt voor het dan nog lopende seizoen dat 50% van de jaarcontributie verschuldigd is en 50 % kledingbijdrage. 
  • Bij inschrijving na 1 juni geldt voor het dan nog lopende seizoen dat er geen contributieverschuldigd is.

  Automatische incasso

  • Voor nieuwe leden is het uitsluitend mogelijk de jaarcontributie te voldoen via een automatische incasso.

   Incasso termijnen
  Dincasso van de contributie vindt plaats volgens onderstaande schema:
  Eind augustus        1e termijn
  Eind november      2e termijn
  Eind februari          3e termijn 
  Eind mei                 4e termijn

  Kortingen

  Bij meer leden uit één gezinwoonachtig op één adres, is een kortingsregeling van toepassing op het 4e lid Deze korting wordt op verzoek verstrektEen verzoek om gebruik te maken van deze korting dient middels een email gericht te worden aan penningmeester@mvv58.nl. De korting wordt vanaf dat moment verstrekt. Het is niet mogelijk deze korting met terugwerkende kracht te ontvangenVoorafgaand aan de eerste facturatieronde wordt gecontroleerd of de korting nog steeds van toepassing is.

  Betaling via Jeugd Sport en Cultuurfonds
  Sommige kinderen worden voor wat betreft de contributie ondersteund vanuit het JeugdSport ne Cultuurfonds. Het lid of de ouders zijn verantwoordelijk voor de communicatie met het Jeugdsportencultuurfonds en voor tijdig aanvragen van de vergoeding van het Jeugd Sport en Cultuurfonds of het voldoen van de contributie.

  Contributiefactuur
  De contributiefactuur wordt via email verstrektVoor leden die contributie betalen via automatische incasso is dit ruim voor de daadwerkelijke afschrijving van de rekeningMochtje de factuur niet terug kunnen vinden, neem dan contact op met contributie@mvv58.nl om je emailadres te controleren. Het kan zijn dat wij nog een oud emailadres hebben.

  Rekeningnummer van MVV’58 voor contributie is: NL62 RABO0381 2333 83.

  Uitschrijving
  Het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het seizoen (30 juni) en wordt automatisch verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie@mvv58.nl en dient voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeurenBij opzeggingen na 1 juni is het lid de jaarcontributie van het nieuwe voetbalseizoenverschuldigd