• Raad van Advies

  Wat doet de Raad van Advies?

  De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en/of ongevraagd advies.
  Daarnaast functioneert de Raad van Advies als klankbord voor het bestuur, bijvoorbeeld bij (verregaande) beleidsmatige aangelegenheden en erebenoemingen. De Raad van Advies heeft een belangrijke uitvoerende taak aangaande de werving en selectie van bestuursleden.

  Wie maken deel uit van het bestuur en welke aandachtsgebieden hebben zij? 

  • Coen van Dalen (spelend senioren lid)                  
  • Wilfred van de Berg (ouder jeugdlid)            
  • Judith Kroon-Veldhuizen (oud bestuurslid)                   
  • Dick Hol (financieel deskundige)

  Hoe kunt u de Raad van Advies bereiken?

  De Raad van Advies is bereikbaar via raadvanadvies@mvv58.nl.