• Selectiebeleid MVV'58

  Om iedere jeugdspeler van de JO7- t/m de JO-19 de mogelijkheid te bieden op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer is het nodig op een gestructureerde wijze te selecteren. Op basis van onderstaande selectiecriteria en -procedure verwachten wij tot een zorgvuldige spelersindeling te komen. 

   Selectiecriteria 

  • Kwaliteit van de speler op Technisch, Tactisch, Fysiek en Mentaal gebied. 
  • Motivatie van de speler. 
  • Beschikbaarheid voor trainingen en wedstrijden. 
  • Wedstrijdmentaliteit 
  • Sociaal gedrag t.o.v anderen. 

   Selectieprocedure 

  Gedurende het seizoen worden de spelers regelmatig beoordeeld in de reguliere wedstrijden, trainingen en tijdens wedstrijden van de talententeams door de Hoofd Jeugdopleiding, interne scouting en de coördinatoren. (gehele seizoen) 

  De coördinatoren ontvangen in de winterstop een overzicht van de eerste- en tweedejaars spelers van de betreffende leeftijdscategorie. Hierna wordt de procedure gestart om te komen tot een zorgvuldige indeling. (december/januari) 

  De overzichten worden bekeken door de coördinatoren waarna een conceptindeling gemaakt wordt door de coördinatoren. (februari) 

  Hierna volgt een overleg van de coördinatoren met de huidige trainer/leiders over de conceptindeling. (februari) 

  Vervolgens wordt het concept gepresenteerd aan de Technische commissie. (maart) 

  In een overleg met de Hoofd Jeugdopleiding, interne scouting en de coördinatoren wordt het concept besproken en wordt een beslissing genomen over de knelpunten. (maart/april) 

  Na dit overleg volgt de definitieve indeling. (april) 

  Uiteindelijk wordt de nieuwe indeling aan het einde van het lopende seizoen, in de tweede week van juni, bekend gemaakt op de website van MVV’58. Ouders kunnen, bij problemen, in een telefonisch of persoonlijk gesprek uitleg krijgen over de redenen van de indeling. (juni) 

  Uitgangspunten 

  Er moet worden gezorgd voor een evenwichtige samenstelling van de groep qua posities, fysiek, eerste- en tweedejaars, etc. De besten spelen in principe in het standaardteam van de desbetreffende leeftijdscategorie vanaf de JO9, en spelers die in de toekomst (eventueel) in een standaardteam kunnen uitkomen, worden in bijvoorbeeld een opvolgend elftal geplaatst. Spelers die niet in aanmerking komen voor het standaard- of “schaduwteam” worden ingedeeld in de overige teams van hun leeftijdscategorie. Getracht wordt deze teams na gelijke sterkte in te delen, waarbij ook wordt gekeken naar de sociale aspecten zoals vrienden/vriendinnen, school, etc. Spelers met uitzonderlijke kwaliteiten en die boven zijn eigen leeftijdscategorie uitsteekt en baat heeft bij een verhoogde weerstand kan in een hoger standaardteam geplaatst worden. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de TC, de Hoofd Jeugdopleiding, coördinator, de trainer en desbetreffende ouders. Spelers die goed presteren bij een 2e team of niet-selectieteam dienen extra onder de aandacht te worden gehouden, waarna rond de winterstop een inventarisatie volgt welke spelers beloond dienen te worden met het laten meetrainen bij een selectieteam in overleg met de Hoofd Jeugdopleiding, coördinator en trainer. In principe moet het verplaatsen/wisselen van spelers tijdens het seizoen voorkomen worden. Uitzonderingen hierop zijn natuurlijk altijd mogelijk. Het verplaatsen/wisselen van spelers gebeurt altijd in overleg met de TC, Hoofd Jeugdopleiding, coördinator, speler(s) en ouder(s). Talentvolle spelers die afvallen kan de mogelijkheid geboden worden om één keer per week mee te trainen met het standaardteam.