• Nieuwe structuur, de rol van de Teamcoördinator

  Focus op voetbal

  In de structuur van de club hebben we het voetbal bovenaan gezet, waarbij we drie rollen hebben geïdentificeerd die van belang zijn voor het functioneren van de teams en tevens voor het participatiebeleid:

  1. Trainer (begeleid de doordeweekse trainingen, focus op voetbal)
  2. Coach* (begeleid de wedstrijden, focus op voetbal) en
  3. Teamcoördinator (richt zich op coördinerende taken, niet op het voetbal)

  De eerste twee rollen richten zich volledig op het voetbal, de derde rol richt zich op alles rondom het voetbal.

  *De term ''leider'' is een rol die tot op heden veel wordt gebruikt in plaats van de term coach. Dit betreft een rol waarbij een persoon zowel wedstrijden begeleidt als ook niet voetbal gerelateerde zaken regelt. Voorlopig zal de term leider nog wel worden gebruikt. 

  Echter, door de niet-voetbal gerelateerde taken door een teamcoördinator in te laten vullen, onstaat er meer ruimte en focus voor coaching, vandaar de term coach. 

   Waarom deze drie rollen?

  Uit ervaring is gebleken dat deze drie rollen vervuld worden bij goed functionerende teams. De rol van teamcoördinator is expliciet gemaakt bij de laatste ALV. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  1.  De trainer en de coach kunnen zich volledig op het voetbal richten
  2.  Sommige mensen willen en kunnen heel goed coördineren maar hebben geen affiniteit met voetbal
  3.  De rol van teamcoördinator wordt anders door het nieuwe participatiebeleid

  Combinaties van rollen zijn mogelijk. Er zijn trainers die ook coach zijn. Er zijn coaches die ook teamcoördinator zijn. 

  Wat is de rol van teamcoördinator?

  1. Bevestigd tijdstippen wedstrijden en vertrektijden van het team in de team-app
  2. Draagt zorg voor verdeling van taken binnen het team: wassen teamkleding en ophalen drinken tijdens de rust, etc
  3. Het promoten/faciliteren en toelichten van de participatie verplichtingen en taken binnen het team
  4. Tussenpersoon in de informatiestroom vanuit de diverse commissies naar de leden/ouders. Hiervoor ben je lid van diverse app-groepen binnen de club. 
  5. Je communiceert eventuele gaten in de vrijwilligersplanning naar de teamleden en houdt contact met de diverse commissies. 
  6. Je communiceert aan communicatie@mvv58.nl informatie over het team, wat de moeite waard is om het met de club te delen. (bijvoorbeeld een kampioenschap) of deelt via de website een wedstrijdverslag (optioneel)

  Per team zullen er verschillen zijn, dat is niet erg omdat elke team een eigen dynamiek kent.