• Sinds 25 mei 2018 moet elke organisatie in de Europese Unie voldoen aan de regels uit de nieuwe privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR). Om in lijn met de AVG met de gegevens van onze leden om te gaan hebben we conform de richtlijnen van de KNVB hebben een Privacyverklaring en een toestemmingsverklaring opgesteld.