• Bestuur

  Wat doet het bestuur?

  Bij MVV’58 staat het voetbal bovenaan. Dat betekent dat wij de teams en de personen die de teams helpen presteren bovenaan zetten. De commissies staan ten dienste van het voetbal, de teams en de club, zo ook het bestuur. Het bestuur faciliteert de commissies in het dragen van hun verantwoordelijkheden en de uitvoering van hun taken.

  Elke commissie heeft een aanspreekpunt in het bestuur (zie onder de taakverdeling), zo houden we de lijnen kort en kunnen commissie overstijgende besluiten snel, goed en gedragen worden genomen. Het bestuur behoudt het overzicht en weegt de diverse belangen af. Ten slotte draagt het bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de algehele en financiële gang van zaken binnen de club. We hebben de ambitie om een sportieve maar ook gezellige omgeving te creëren waarin het voetbal zowel sportief als recreatief kan worden beoefend op het niveau dat past bij het talent en de potentie van de spelers en de club.

  Wie maken deel uit van het bestuur en welke aandachtsgebieden hebben zij? 

  • Paul Kok: Technische Commissie (TC); voetbaltechnische zaken, selectie, prestaties en teamindelingen
  • Vacature: Organisatorische commissie (OC); organisatorische zaken met betrekking tot het voetbal
  • Marijke van Mourik: Penningmeester; sponsorcommissie, boekhouding en ledenadministratie
  • Friso Luimes: Activiteiten-, communicatie-, participatiecommissie, algemene zaken, secretaris van bestuur
  • Ron Wammes: Onderhoud & Beheer, participatiecommissie, algemene zaken en voorzitter.

  Hoe kunt u het bestuur bereiken?

  Het bestuur van MVV’58 is bereikbaar via bestuur@mvv58.nl.