• Participatieplanning

  Van bruto naar netto
  Om de continuïteit van de club te waarborgen is voldoende participatiecapaciteit benodigd. Tijdens de buitengewone ALV in maart 2018 is met een ruime meerderheid een nieuw participatiebeleid aangenomen. Onderdeel van dit beleid is om gezamenlijk de schouders onder de verschillende participatietaken te zetten. Waarbij met gezamenlijk de voetbalspelende leden wordt bedoeld. Hoe groot de individuele inzet per seizoen moet zijn, is sterk afhankelijk van onder andere de toegekende vrijstellingen aan voetbalspelende leden in commissies of anderzinds, leden die hun participatie afkopen en gezinnen met meerdere voetbalspelende leden. Door al deze afhankelijkheden af te trekken van het totaal aan voetbalspelende leden (ook wel 'bruto spelende ledenlijst' genoemd), ontstaat onderaan de streep de 'netto participatielijst'. Op de participatielijst staan dus alle leden die gedurende het seizoen participeren moeten. Concept is in onderstaande tabel weergegeven.

  Bruto spelende ledenlijst
  Bestuur -/-
  Raad van Advies -/-
  Technische commissie -/-
  Organisatiecommissie -/-
  Activiteitencommissie -/-
  Communicatie commissie -/-
  Participatie commissie -/-
  Onderhoudscommissie -/-
  Sponsorcommissie -/-
  Kantinebegeleiding -/-
  Trainers -/-
  Coaches -/-
  Teamcoördinatoren -/-
  Vaste scheidsrechters -/-
  Vaste grensrechters -/-
  Afkoop participatie -/-
  Sponsors -/-
  Gezinnen met meerdere leden -/-
  Netto participatielijst

   

  Proces
  Met de extra bijdrage van de mensen op de netto participatielijst moeten we in staat zijn om als club invulling te geven aan de verschillende participatietaken. We hanteren het volgende stappenplan om dit voor elkaar te krijgen:

 • 2.     Planning maken
  Op basis van deze inventarisatie gaan wij een planning maken. We gaan een ultieme poging doen om tegemoet te komen aan de voorkeuren, maar vragen ook begrip voor die keren dat het niet lukt. De leden die geen formulier invullen worden ingepland, voor hen kunnen we vanzelfsprekend geen rekening houden met voorkeuren.

  3.     Planning communiceren
  Zodra de planning is ingevoerd krijg je een mail waarin staat vermeld wanneer je staat ingepland. Ook kun je deze indeling terugvinden in de voetbal.nl-app. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je in de app onder “Mijn beschikbaarheid” en onder “Mijn taken” (terug te vinden onder “Vrijwilligerstaken”) de schuifjes op groen zet die passen bij jouw voorkeuren.

  4.     Planning uitvoeren
  Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Mocht je om welke reden dan ook verhinderd zijn, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger en geef je dit per mail door aan de participatiecommissie. Heb je geen vervanging geregeld hebt en je komt jouw afspraken niet na dan is dat erg vervelend. De ALV heeft bepaald dat leden die hun participatie niet invullen een bijdrage betalen van EUR. 250,- Dit bedrag is verdeeld over het aantal keren dat je onverhoopt niet komt. Per keer brengen we EUR. 50,- participatiebijdrage in rekening. Bij een tweede keer EUR 100,-,  tot het afgesproken maximum van EUR. 250,-

   

  Lees meer over participatie: