• Kledingplan

  Beste leden,

  Met ingang van het seizoen 2021 – 2022 hebben we het “kledingplan” ingevoerd bij MVV’58.
  Hieronder leggen we graag aan je uit wat dit kledingplan precies inhoudt.

  Waarom een kledingplan?
  MVV’58 groeit naar verwachting de komende drie jaar van 600 naar 800 leden (een toename van 33%). Dat is natuurlijk geweldig! Het zorgt echter ook voor uitdagingen. 
  Wedstrijdkleding is een jaarlijks terugkerende kostenpost voor de vereniging. Zowel de aanschaf van nieuwe kleding, als de vervanging van kleding. 
  De afgelopen jaren zien we regelmatig dat teams aan het einde van het seizoen het voetbal tenue incompleet inleveren, waardoor we opnieuw moeten aankloppen bij de sponsoren.

  We zien dat het steeds lastiger wordt om voldoende lokale sponsors te vinden om alle teams van MVV’58 van wedstrijdtenues te voorzien.
  Grote sponsoren brengen risico’s met zich mee voor de langere termijn. Wat gebeurt er wanneer de grote sponsor stopt en we toch weer terug moeten vallen op de lokale ondernemer? Hierop moeten wij dus als club anticiperen.

  Daarom is het oprichten van een kledingfonds noodzakelijkwaaruit we het wedstrijdtenue betalen voor alle spelende leden. 
  Als vereniging willen we de bijdrage van sponsors gebruiken voor het sponsoren van bijvoorbeeld tassen of trainingspakken, waardoor we als vereniging een nog professionelere en uniforme uitstraling krijgen.
  Het voorstel voor het kledingfonds is in december 2020 tijdens de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en is aangenomen.

   

  Wat gaan we doen?
  Vanuit het kledingfonds wordt aan ieder team, voor ieder spelend lid, bij aanvang van het seizoen één wedstrijdshirt en één wedstrijdbroek in bruikleen gegeven. Voor ieder team is tevens één keepersshirt en keepersbroek beschikbaar. Voorstart van het seizoen wordt door de team coördinatorengeïnventariseerd wat de kledingmaten zijn van de spelers, zodat iedereen de juiste maat shirt en broek heeft. 
  Wedstrijdsokken met het logo van MVV’58 zijn geen onderdeel van het kledingplan. Je kunt de sokken tegen een gereduceerd tarief kopen bij Sport- en speelgoedhuis De Jager in Geldermalsen.


  Wat zijn de voordelen?
  Het kledingplan heeft een aantal voordelen voor de club en alle spelende leden:
  • uniforme uitstraling van alle spelende leden
  • kostendekkend voor de vereniging
  • verstrekken wel / geen wedstrijdkleding niet meer afhankelijk van het vinden van sponsoren
  • blanco shirts zorgt voor flexibelere verdeling van tenues over de teams (het is mogelijk om te 
   wisselen van maten en/of een enkel tenue eerder te vervangen indien nodig), zodat alle spelers  
   voorzien zijn van passende kleding.

  Een uitzondering op de blanco shirts geldt voor het 1e en 2eelftal in verband met de grote financiële opbrengst voor de vereniging vanuit de sponsoren van deze teams.

  Kortom: met dit plan zetten we een belangrijke stap naar een professionelere uitstraling en uniforme kleding. 

  Wat kost het?
  De kosten voor het gebruik van het wedstrijdshirt en broek zijn voor alle spelende leden hetzelfde, namelijk € 12,50 per jaar per spelend lid.

  Dit bedrag wordt per seizoen in 2 delen (dus € 6,25 per keer) via de contributie geïnd. 
  Met dit bedrag kunnen we een kostendekkende afschrijftermijn van drie jaar voor de tenues hanterenIeder spelend lid van MVV’58 is automatisch deelnemer aan het kledingfonds.

  Kledinguitgifte?
  Bij aanvang van ieder seizoen verstrekt de kledingcommissiede kleding aan de leiders/trainers, die deze kleding gedurende het seizoen beheren. 
  De teamkleding / spullen, die aan leiders/trainers wordt uitgereikt bestaat uit:
  • per speler van het team 1 voetbalshirt en voetbalbroek met MVV’58 logo
  • 1 keepershirt en keeperbroek met logo
  • 1 ballentas/net
  • 1 watertas en 2 bidons
  • 1 team tas
  Bij het uitreiken dient er een bruikleenovereenkomst te worden getekend. De kleding wordt namelijk aangeschaft door MVV’58 en blijft ook eigendom van de vereniging.

  Kledinginname?
  De leider zorgt ervoor dat de kleding en overige spullen, zoals hierboven vermeld, aan het einde van het seizoen compleet wordt ingeleverd bij de kledingcommissie. De inleverdatum wordt tijdig gecommuniceerd door de kledingcommissie.

  Bij het inleveren, zal de kledingcommissie bekijken of de team tas volledig gevuld is met alle kleding / spullen. De kledingcommissie en de leiders/ trainers tekenen beiden een lijst waarop de ingeleverde kleding en spullen worden vermeld.
  Indien er sprake is van vermissing van het in bruikleen gegeven wedstrijdpakket, zijn de kosten voor rekening van het desbetreffende team. 

  Omgang met kleding?
  De tenues van de teams blijven bij elkaar tijdens het seizoen en worden niet afzonderlijk aan een lid verstrekt. Dit betekent o.a. dat de tenues per team gezamenlijk dienen te worden gewassen. Gezamenlijk wassen voorkomt dat er binnen een team kleurverschil ontstaat. Het opvolgen van zorgvuldige wasvoorschriften zorgen er voor een langere levensduur van de kleding. De wasvoorschriften zullen ook in de teamtassen worden geplaatst met een label.
  De kleding mag alleen gedragen worden tijdens activiteiten van MVV’58 op trainingen en wedstrijden. Wedstrijdkleding uiteraard alleen tijdens wedstrijden.

   

  Defecten?
  Indien kleding zodanig is beschadigd, dat het vervangen moet worden, kan dit (tussentijds) vervangen worden op kosten van de club. Bij beschadiging door onzorgvuldig of onjuist gebruik of door opzet of grove schuld zijn de kosten van vervanging voor rekening van het team. Dit is ter beoordeling door de kledingcommissie.

   

  Trainingspakken, tassen, etc.?
  Het kledingfonds is uitsluitend bedoeld voor het uitreiken van wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken. De sponsorcommissie heeft sponsorpakketten samengesteld voor de aankleding van de teams met bijvoorbeeld trainingspakken, tassen, warmloopshirts, etc. 
  Je kunt hier als team ook zelf een rol in spelen door sponsors te zoeken voor bijvoorbeeld trainingspakken of tassen.
  Als je een sponsor hebt gevonden, vragen we je vriendelijk dit te melden aan de sponsorcommissie., via sponsorcommissie@mvv58.nl
  De sponsorcommissie zal in overleg met de sponsor de gewenste kleding aanschaffen. Hiermee behouden we uniformiteit in de MVV’58 kledinglijn. Bovendien kopen we hiermee collectief in en kunnen we kostenvoordelen realiseren voor de sponsor, die tassen of trainingspakken wil sponsoren bij jou team.
  In het kader van de gewenste uniformiteit is dus het niet toegestaan om zelfstandig kleding / uitrusting aan te schaffen.

  Kledingcommissie?
  Er is een speciale kledingcommissie, die deel uitmaakt van de Organisatie Commissie (OC).
  De taken van de kledingcommissie zijn:
  • aanschaf
  • invoering
  • uitgave
  • inname
  • onderhoud
  • handhaving bij schade en/of verlies

  Bij vragen / opmerkingen kun je contact opnemen met de kledingcommissie via OC@mvv58.nl