• Kledingplan

  Beste leden,

  MVV’58 groeit! Dat is mooi en brengt ook veel nieuwe dilemma’s met zich mee. Eén van de dilemma’s waar wij in de afgelopen periode mee gestoeid heeft te maken met een vraagstuk rondom kleding en sponsoring. Als antwoord op dit vraagstuk is onderstaand “kledingplan” ontstaan. 

  Kleding is een jaarlijks terugkerende kostenpost voor de vereniging. Nu MVV’58 groeit, wordt het steeds moeilijker om kleding vanuit sponsoren georganiseerd te krijgen. Gevolg is dat steeds meer eigen middelen aangesproken dienen te worden. Om al onze leden op termijn te kunnen blijven voorzien van een wedstrijdtenue is het noodzakelijk om na te denken hoe we dat willen bereiken. We zien dat aankleding van het team naast het wedstrijdtenue, slechts voor enkele teams is weggelegd. Graag zouden we deze ruimte via sponsoren creëren voor meer van onze leden.
  Voorstel
  Om bovenstaande te realiseren en al onze leden ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van een uniforme wedstrijdtenue gaan we vanaf 1 januari 2021 werken met een kledingfonds voor alle spelende leden.
  Vanuit het kledingfonds wordt aan ieder team, voor ieder spelend lid, bij aanvang van het seizoen een wedstrijdshirt en wedstrijd broek uitgereikt. Voor ieder team is tevens één keepersshirt en keepersbroek beschikbaar. De kosten voor het gebruik van het shirt en broek bedragen €12,50 per jaar. Deze worden per kwartaal via de contributie geïnd. Dit bedrag zorgt voor de realisatie van een kostendekkende afschrijftermijn van drie jaar. Wedstrijdsokken worden door de leden zelf aangeschaft.
  Voordelen:
  • Uniforme uitstraling van alle spelende leden
  • Kostendekkend
  • Kleding niet meer afhankelijk van het vinden van sponsoren
  • Blanco shirts zorgt voor flexibelere verdeling van tenues over de teams (het is mogelijk om te wisselen van maten en/of een enkel tenue eerder te vervangen indien nodig), zodat alle spelers voorzien zijn van passende kleding.
  We streven naar een professionaliseringsslag voor wat betreft uniforme kleding. De coachjassen zijn hiervan een gerealiseerd voorbeeld. We gaan sponsorpakketten ontwerpen voor de aankleding van de teams met bijvoorbeeld trainingspakken, tassen, warmloopshirts, etc. Uitwerking volgt na akkoord op het kleidingplan door de sponsorcommissie. We zijn nog op zoeken naar enkele enthousiaste ouders die hier graag in mee willen denken.
  Over dit voorstel is namens de OC-overleg gevoerd met de sponsorcommissie en het bestuur. Met hun instemming legt de OC dit voorstel nu voor aan de ALV ter instemming voor implementatie van het kledingplan en verdere uitwerking voor wat betreft de invulling sponsoring.
  Wij stellen het op prijs als u dit voorstel ter stemming wilt brengen in uw vergadering van 18 november.
  Zie voor detailinformatie “kledingplan MVV’58”.
  Kledingplan MVV’58

  Aanleiding
  De afgelopen jaren zijn wij als vereniging vaak geconfronteerd met het door spelers/teams incompleet inleveren van het voetbaltenue. Resulterend in jaarlijks terugkerende hoge kosten voor de vervanging van kleding en het regelmatig, opnieuw, moeten aankloppen bij sponsoren. Vanwege de groei die de vereniging in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, wordt het bovendien steeds ingewikkelder om voldoende sponsoren te vinden om al onze leden van een compleet wedstrijdtenue te voorzien. Dit heeft ons doen besluiten om vanaf januari 2021 (en seizoen 2021-2022) een nieuw beleid te gaan voeren over het gebruik van de door de vereniging ter beschikking gestelde kleding.

  Doel
  • Organisatorisch beheersbaar
  • Kosten beheersbaar
  • Professionaliseringsslag met betrekking tot uitstraling

  Terugblik 2019-2020
  Afgelopen seizoen is er fors geïnvesteerd in standaardisatie en vernieuwing van wedstrijdtenues (bestaande uit shirt, broek en kousen).
  Aan het einde van vorig seizoen is (in tegenstelling tot eerdere jaren) veel kleding en materiaal ingeleverd. Er is geïnventariseerd welke spullen ontbraken en deze zijn door de vereniging bij de ouders/verzorgers/spelers op basis van kostprijs in rekening gebracht.
  Met name de sokken is een kostbaar verbruiksartikel gebleken.

  Vooruitblik
  Meteren groeit. En vooruitzien is regeren. De verwachting is dat MVV’58 de komende jaren zal groeien. De prognose is een groei van 600 naar 800 leden (een toename van 33%) in de komende drie jaar. Dat is natuurlijk geweldig, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.
  Het zal steeds lastiger worden om voldoende lokale sponsoren te strikken om alle teams van MVV’58 van kleding te kunnen blijven voorzien.
  Grote sponsoren brengen risico’s met zich mee voor de langere termijn. Wat gebeurt er wanneer de grote sponsor stopt en we toch weer terug moeten vallen op de lokale ondernemer? Hierop moeten wij dus als club anticiperen.

  Voorstel
  Uniformiteit kan het beste worden bereikt als de inkoop en uitgave van kleding aan elkaar gekoppeld is en onder één verantwoording valt.
  Voorstel is dan ook om vanaf januari 2021 binnen MVV’58 met een kledingfonds te gaan werken.
  Ieder spelend lid van MVV’58 is automatisch deelnemer aan het zogenoemde kledingfonds
  Alle spelende jeugdleden kunnen beschikken over een compleet wedstrijdtenue (shirt en broek, keepershirt en -broek) beschikbaar gesteld door MVV’58. Voetbalsokken worden door de leden zelf aangeschaft.
  Met wedstrijdtenue wordt dus altijd bedoeld:
  • voetbalshirt (via de vereniging)
  • voetbalbroek (via de vereniging)
  • voetbalsokken (zelf aanschaffen via club en Sporthuis de Jager – kosten €10 per paar)

  De tenues worden bewaard in de door MVV’58 beschikbaar gestelde teamtas. Deze tenues worden gekocht door de vereniging. Aanschaf van de tenues wordt door de vereniging voldaan uit de opbrengst vanuit het kledingfonds, dat als onderdeel van de contributie aan de leden wordt berekend. De voetbalkleding is eigendom van MVV’58 en wordt in bruikleen aan alle spelende leden verstrekt. Kosten hiervan worden gedekt door het kledingfonds. Hieraan leveren alle spelende leden jaarlijks een bijdrage per kwartaal. Deze bijdrage wordt geïnd samen met de contributie. Deelname is verplicht.
  Met ingang van het seizoen 2021/2022 zullen al onze leden zelf nieuwe voetbalsokken moeten aanschaffen met het logo van MVV’58. Dat kan tegen gereduceerd tarief bij Sporthuis De Jager en in de eigen kantine.

  Kosten

  Kosten voor een shirt:
  Omschrijving Prijs
  Jako shirts junior maat € 20,99
  Jako shirts senior maat € 23,09
  Keepershirt junior € 20,99
  Keepershirt senior € 24,99
  Kosten bedrukking logo MVV’58 € 3,00
  Zie bijlage: Offerte “De Jager”
  Totaalprijs wedstrijdshirt varieert tussen €23,99 en €26,09
  Totaalprijs keepersshirt varieert tussen €23,99 en €27,99

  Kosten voor een broek
  Omschrijving Prijs
  Jako short junior maat € 9,09
  Jako short senior maat € 9,79
  Kosten bedrukking logo MVV’58 € 3,00
  Zie bijlage: Offerte “De Jager”
  Totaalprijs wedstrijdshort varieert tussen €12,09 en €12,79

  Voorstel bijdrage kledingfonds

  Totaalprijs wedstrijdtenue varieert tussen €36,08 en €38,88
  Totaalprijs keeperstenue varieert tussen €36,08 en €40,78
  Uitgaande van een afschrijftermijn van gemiddeld 3 jaar, stellen wij een jaarlijkse bijdrage in het kledingfonds voor van €12,50 per spelend lid.

  Sponsoring
  Door het wedstrijdtenue zelf te organiseren, ontstaat er ruimte voor sponsoren om de teams aan te kleden met overige kleding zoals trainingspakken, warming up shirts en team tassen. Dit kan per team worden georganiseerd.
  Het wedstrijdtenue zal blanco worden uitgevoerd (zonder sponsoring), hierdoor ontstaat er flexibiliteit bij vervanging of afwijkende maten in een team. Uitgezonderd zijn het 1e en 2e elftal van MVV’58 in verband met de grote financiële opbrengst voor de vereniging vanuit deze sponsoren.
  Sponsoren binnen een team:
  Elftallen die sponsoren hebben voor trainingspakken, tassen, warming up shirts, etc. dienen dit te melden bij de sponsorcommissie. De sponsorcommissie zal dan in overleg met de sponsor de kleding aanschaffen welke in overeenstemming met de MVV’58 kledinglijn (JAKO) is. Voordeel is een uniforme kledinglijn (via Sporthuis De Jager) door collectieve inkoop.
  In het kader van de gewenste uniformiteit op de vereniging is het niet toegestaan om eigenhandig overige kleding en uitrusting van een ander merk voor een team aan te schaffen.
  Externe of lokale sponsoren:
  Sponsoring via sponsorpakketten. Vooraf duidelijk maken wat je sponsort en welke kosten ermee gemoeid zijn. Duidelijk/zichtbaar maken op website.
  Externe en lokale sponsoren stimuleren kleding leiders en/of (training)materiaal te laten sponseren.
  Er zullen sponsorpakketten worden samengesteld door de sponsorcommissie. Voorbeelden komen op de website. Transparantie is hierin noodzakelijk. Er wordt een plan opgesteld hoe huidige sponsoren te kunnen blijven boeien en binden.

  Defecten
  Als er kleding is die zodanig beschadigd is dat het vervangen moet worden, dan kan het (tussentijds) vervangen worden op kosten van de club. Bij beschadiging door onzorgvuldig of onjuist gebruik of door opzet of grove schuld zijn de kosten van vervanging voor rekening van het team zelf. Dit is ter beoordeling van de (op te richten) kledingcommissie.


  Kledinguitgifte
  Standaardpakket (Kledingfonds)
  Bij aanvang van ieder competitieseizoen verstrekt de kledingbeheerder de kleding aan de leiders/trainers die deze kleding gedurende het seizoen beheren. De teamkleding die aan leiders/trainers wordt uitgereikt bestaat uit:
  • 1 voetbalshirt en voetbalbroek met logo per teamlid
  • 1 keepershirt en keeperbroek met logo
  • Ballentas/net
  • 1 Watertas en 2 bidons
  • 1 Teamtas
  Bij het uitreiken dient er een bruikleenovereenkomst te worden getekend.
  De leider zorgt ervoor dat de kleding aan het eind van het seizoen compleet wordt ingeleverd.
  Bij het retourneren wordt door beide partijen een lijst ondertekend. Als er sprake is van vermissing van het in bruikleen gegeven wedstrijdpakket zal de schade worden verhaald op het desbetreffende team. De inleverdatum wordt tijdig gecommuniceerd door de kledingcommissie.

  Onderhoud
  De tenues van de teams blijven bij elkaar tijdens het seizoen en worden niet afzonderlijk aan een lid verstrekt. Dit betekent o.a. dat de tenues per team gezamenlijk dienen te worden gewassen. Gezamenlijk wassen voorkomt dat er binnen een team kleurverschil ontstaat. Het opvolgen van zorgvuldige wasvoorschriften zorgen er voor een langere levensduur van de kleding. De wasvoorschriften zullen ook in de teamtassen worden geplaatst met een label.
  De kleding mag alleen gedragen worden tijdens activiteiten van MVV’58 op trainingen en wedstrijden. Wedstrijdkleding uiteraard alleen tijdens wedstrijden.

  Kledingcommissie
  De kledingcommissie zal deel uitmaken van de OC.
  Taken:
  • Aanschaf
  • Invoering
  • Uitgave
  • Inname
  • Onderhoud
  • Handhaving bij schade en/of verlies

  Offerte “De Jager”