• Vertrouwenspersoon MVV’58

  Vertrouwenspersoon MVV'58 
  Judith Kroon stelt zich op als vertrouwenspersoon binnen Mvv'58. 
   
  De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, dus alles wat je in vertrouwen bespreekt met de  vertrouwenspersoon blijft tussen jullie.
   
  MVV'58 wilt aan haar leden, jullie dus, een goede en veilige verenigingsomgeving bieden, waarin ongewenste situaties, zoals gevoelens van onvrede, gedragingen of ongewenst gedrag, zoveel mogelijk worden besproken en opgelost.
   
  Het heeft de voorkeur om ongewenste situaties zoveel mogelijk zelf te bespreken met de betrokkenen. Vaak komen de leden er onderling wel uit.
   
  Lukt het helaas niet om samen tot een oplossing te komen of zijn er redenen om de ongewenste situatie (nog) niet met betrokkenen te bespreken, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de situatie aan de orde te stellen en hulp in te schakelen.
   
  Als lid kun je je dan voor advies en ondersteuning wenden tot Judith. Zij zet jullie belangen voorop, luister naar jullie en geef jullie een stem. Elk verhaal is uniek en vraagt dan ook om een andere benadering en oplossing.
   
   
  Judith Kroon is bereikbaar via:
  📞 06-55820652