• Participatietaken

  Het reilen en zeilen van de club is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door gezamenlijk de schouders er onder te zetten dragen we allemaal bij aan het succes van de club. Zo scoren we niet enkel op het veld, maar ook daar buiten. Scoren binnen MVV’58 doen we door het verrichten van vrijwilligerstaken. Binnen MVV'58 maken we onderscheid tussen functies en taken:

  • Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld commissielid, trainer, coach etc.);
  • Vrijwilligerstaken: vrijwilliger die op basis van het vrijwilligersbeleid een of meerdere participatietaken gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn.

  Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een verplichte taak. Voor leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen, maar gedurende een lopende seizoen besluiten hiermee te stoppen, zal de participatiecoördinator in samenspraak met het bestuur, besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend en zo ja, hoeveel.

  MVV'58 kent de volgende vrijwilligerstaken:

  Vacatures:
  Zie de vacaturepagina.

   

  Lees meer over participatie: