• Opzegging lidmaatschap

  Wij betreuren het dat je hebt besloten om je lidmaatschap op te zeggen. Om je lidmaatschap op te zeggen dien je onderstaand opzeggingsformulier in te vullen. Daarnaast dien je er van bewust te zijn dat je t/m 30 juni van het lopende seizoen de contributie moet doorbetalen. Na 30 juni zal de contributie incasso worden gestopt. 

  Graag willen wij als bestuur weten waarom leden opzeggen. Indien een reden vaker voorkomt kunnen wij proberen dit op te lossen. Wij verzoeken daarom vriendelijk om de reden van opzegging aan ons door te geven.

  Wanneer wordt mijn opzegging verwerkt?

  • Een overschrijving of opzegging kan alleen doorgang vinden indien aan alle contributieeisen is voldaan
  • Indien alle kleding, tas en andere in het bezit zijnde zaken van MVV'58 door het lid zijn ingeleverd.
  • Een opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 augustus te zijn doorgevoerd. Opzeggen na deze datum houdt in dat je verplicht bent voor het gehele seizoen contributie te betalen

  Welke stappen moet je ondernemen indien je opzegging een overschrijving naar een andere vereniging betreft:

  • Speler meldt zich eerst af bij ons door het invoeren van het online opzeggingsformulier
  • Speler vult een aanmeld-/inschrijfformulier (online) in en levert deze in bij de nieuwe vereniging.
  • Een overschrijving moet uiterlijk 15 juni, 23.59 uur zijn aangevraagd bij en door de nieuwe vereniging. Start hier dus tijdig mee.
  • Indien alle kleding, tas en andere in het bezit zijnde zaken van MVV'58 door het lid in goede staat zijn ingeleverd.