• Bij MVV’58 doet iedereen mee - Participatiebeleid

  Participatie 2.0


  Met inmiddels ruim 550 leden hebben we meer handen aan de ploeg nodig om al het werk gedaan te krijgen. De tegeltjeswijsheid "Vele handen maken licht werk" gaat zeker op voor MVV.

  Ons doel is om een beleid neer te zetten waar je als lid van MVV eigenlijk geen "nee" tegen kunt zeggen. We maken het vele werk klein, je kunt kiezen wat en wanneer je gaat doen. Als ieder lid 15 uur per seizoen bijdraagt dan hebben we geen vrijwilligers tekort, raken de vaste vrijwilligers niet overbelast en functioneert de club als een zonnetje.

   Hoe krijgen we dat voor elkaar? In eerdere communicatie hebben we sterk ingezet op de voetbal.nl-app. We kunnen nu de stap maken om daar aankomend seizoen mee te gaan werken. Maar vooralsnog hebben we hiervoor het volgende stappenplan:

  1.     Invullen inventarisatieformulier
  Voordat het nieuwe seizoen begint zul je een mail ontvangen met het verzoek om je vrijwilligersvoorkeuren in de voetbal.nl applicatie kenbaar te maken én vervolgens aan te geven welke participatietaken je het aankomende seizoen wanneer wilt uitvoeren.

  Mocht je vastlopen of niet goed weten hoe de voetbal.nl applicatie werkt, hieronder zijn een drietal handleidingen beschikbaar om je verder te helpen.

  2.     Planning maken
  Op basis van deze inventarisatie gaan wij een planning maken. We gaan een ultieme poging doen om tegemoet te komen aan de voorkeuren, maar vragen ook begrip voor die keren dat het niet lukt. De leden die geen formulier invullen worden ingepland, voor hen kunnen we vanzelfsprekend geen rekening houden met voorkeuren.

  3.     Planning communiceren
  Zodra de planning is ingevoerd krijg je een mail waarin staat vermeld wanneer je staat ingepland. Ook kun je deze indeling terugvinden in de voetbal.nl-app. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je in de app onder “Mijn beschikbaarheid” en onder “Mijn taken” (terug te vinden onder “Vrijwilligerstaken”) de schuifjes op groen zet die passen bij jouw voorkeuren.

  4.     Planning uitvoeren
  Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Mocht je om welke reden dan ook verhinderd zijn, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger en geef je dit per mail door aan de participatiecommissie. Heb je geen vervanging geregeld hebt en je komt jouw afspraken niet na dan is dat erg vervelend. De ALV heeft bepaald dat leden die hun participatie niet invullen een bijdrage betalen van EUR. 250,- Dit bedrag is verdeeld over het aantal keren dat je onverhoopt niet komt. Per keer brengen we EUR. 50,- participatiebijdrage in rekening. Bij een tweede keer EUR 100,-,  tot het afgesproken maximum van EUR. 250,-

  5.     Het tekort aan vrijwilligers is opgelost!

 • Actueel nieuws over participatie

  De ontwikkelingen op het gebied van participatie staan niet stil. Op deze plek willen we jullie op de hoogte houden over de stappen die we zetten naar een werkend participatiebeleid. Hierbij een overzicht:


  Beste MVV-ers,

  Naar aanleiding van de verstuurde planning zijn er leden die mailen dat de indeling voor hun niet passend is. Reden is bijvoorbeeld dat ze al actief zijn binnen de club. Deze reacties zijn voor een deel terecht en we zullen deze ook verwerken.

  Er liggen diverse oorzaken aan deze indelingsperikelen ten grondslag. Graag delen we deze oorzaken met jullie en vragen we om begrip:

  - Wij werken met een systeem waarin we bij het plannen alleen de namen van de kinderen zien. We kunnen dus niet zien wie de ouders zijn, laat staan wat ze doen. Ook staan bepaalde ouders apart geregistreerd in het systeem en zijn wel degelijk vrijgesteld, maar is de koppeling er met de kinderen niet (altijd).
  - Een andere beperking is dat we bij het plannen ook niet kunnen zien of bondsleden nog actief (voetballend) zijn binnen de club.
  - Een aantal indelingen en benoemingen (waaronder Trainers, Coaches & Teamcoördinatoren) zijn nog niet bekend of volledig, laat staan verwerkt.
  - Het systeem kan leden maar voor één seizoen vrijstellen. Het doorzetten van vrijstellingen voor vaste commissieleden verloopt dus niet altijd goed en volledig.
  - In voorgaande mails (zie je inbox en/of de website) hebben we alle leden gevraagd om te reageren op een planning die gaat komen. Het niet reageren op deze mails is ook een oorzaak van een niet-passende indeling op een taak.
  - De gegevens van leden zijn niet altijd actueel en kloppend. Voor ruim 550 leden is het een toer om deze actueel en kloppend te houden. Je kunt je gegevens controleren in de voelbal.nl app.

  Ten slotte ben ik (David) nog niet lang lid van de club, waardoor ik simpelweg nog niet (goed genoeg) bekend ben met de mensen, processen en het systeem. Ik word actief ondersteund door Friso Luimes vanuit het bestuur en een aantal andere leden. Echter, zij weten ook niet alles en kunnen daarbij niet alles zien wat ik doen. Het is dus onvermijdelijk dat er dingen niet goed gaan.

  Als jullie ons blijven voorzien van goede informatie over gegevens, je rol en bijdrage aan de club, dan gaan wij dat - voor zover het systeem en het beleid dat toelaat - verwerken. Door de periode in het jaar kan het soms even duren voordat we reageren. Weet ook dat we parallel aan Sportlink / Voetbal.nl app actief werken naar een beter en passend systeem waarin de genoemde onvolkomenheden grotendeels verleden tijd zijn.

  Op de participatiepagina van de website (Participatiebeleid | M.V.V.'58) houden we een overzicht van bij van alle actuele ontwikkelingen, (on)mogelijkheden, verstuurde mails, vragen & antwoorden en leggen we het beleid en de werkwijze uit.

  Het goede nieuws is dat we met deze werkwijze alle openstaande participatietaken ingevuld krijgen. Vele handen maken immers licht werk!

  We rekenen op jullie medewerking, geduld en begrip. Dank daarvoor!

  Sportieve groet,
  David Visscher, Participatiecommissie
  Friso Luimes, Bestuur

  Beste Berry,

  Je bent ingedeeld voor een taak vanuit de participatieplanning van 2021-2022. Zie de tabel onderaan deze mail.

  Voor de kantinedienst zien we je graag 10 minuten van te voren komen. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan verzoeken we je om zelf voor vervanging te zorgen.

  Belangrijke achtergrondinformatie:
  - We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ingestuurde voorkeuren. Leden waarvan we geen reactie hebben gehad hebben we random ingepland.
  - De indeling kun je ook terugvinden in de voetbal.nl app
  - Alle ins & outs, aangevuld met de reeds verstuurde communicatie over participatie en de planning van 2021-2022, kun je terugvinden op Participatiebeleid | M.V.V.'58)

  We wensen je veel plezier met de uitvoeren van je taak. Participeren is niet alleen noodzakelijk, maar ook gezellig!

  Alvast vriendelijk bedankt voor je bijdrage!

  Sportieve groet,
  Namens de participatiecommissie,
  David Visscher
  participatie@mvv58.nl

  Taak

  Datum

  Tijd v/a

  Tijd t/m

  Locatie

  Opmerkingen

  ...

  16-aug.-2021

  18:15

  21:15

  MVV'58

   
  __________
  Voor Outlook (Windows) gebruikers: bijgevoegde afspraken kunnen in uw eigen agenda worden toegevoegd door middel van de importeerfunctie van Outlook

  Het kan zijn dat er fouten en foutjes zijn gemaakt in de planning. We werken met een softwarepakket (Sportlink / Voetbal.nl) met veel (on)mogelijkheden, sommige indelingen zijn nog niet klaar, gegevens kloppen niet altijd, data is soms onvolledig en ook wij zien wel eens iets over het hoofd. We hopen op jullie begrip en geduld. Bij vragen of onduidelijkheden graag een mailtje naar participatie@mvv58.nl

  Beste MVV-ers,

  Het nieuwe seizoen staat bijna voor de deur. Het 1e elftal is zelfs al gestart en zal haar eerste thuiswedstrijd komend weekend al spelen. Ook andere teams zijn al actief, op 21 augustus gaan we volledig uit de startblokken met de reguliere competitie. Heel graag praten we jullie bij over een paar onderwerpen die van belang zijn voor het nieuwe seizoen.

  Participatieplanning bijna klaar
  Jullie hebben in juli verschillende berichten ontvangen over de participatieplanning voor 2021-2022. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om voorkeuren te verwerken en een planning te maken voor de periode tot de winterstop. Voor de participatiecommissie een forse en complexe klus. Een dezer dagen krijg je een mail met de taken en tijden waarvoor je bent ingedeeld. Via deze weg vragen we jullie medewerking om de planning werkend te krijgen. Als iedereen een bijdrage levert hebben we geen vrijwilligerstekort en draait de club als een zonnetje. Alvast bedankt!

  De participatieontwikkelingen staan niet stil. Volg het laatste nieuws op Participatiebeleid | M.V.V.'58

  Nomineer een bestuurslid
  Zoals jullie hebben kunnen vernemen legt Ron Wammes dit najaar na 10 jaar zijn rol als voorzitter en bestuurslid neer. Hiermee komt er een vacature in het bestuur bij en zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Zodra we deze hebben gevonden worden vanuit de nieuwe samenstelling de openstaande rollen verdeeld waaronder ook die van voorzitter. Heel graag versterken we het bestuur met leden of ouders van leden. Heb je zelf interesse of denk je dat iemand geschikt is voor zo’n rol? Met een simpel mailtje kun je jezelf - of iemand waarvan je denkt dat die mogelijk geschikt is - nomineren. Wij nemen dan contact op met de opgegeven personen om de interesse te peilen.

  We zien heel graag namen binnenkomen! Je kunt ze sturen naar bestuur@mvv58.nl en/of benader ons even persoonlijk.

  Alvast hartelijk dank!

  Een sportieve groet!
  Marijke, Marcel, Friso en Ron

  Beste mensen,

  Via de voetbal.nl app hebben jullie je opgegeven voor de kantinediensten op de dinsdag- en/of donderdagavonden. Waarvoor hartelijk dank.

  Voor deze avonden waren twee bloktijden beschikbaar: van 18.00 uur tot 20.00 uur (voor het gemak noemde we deze even “blok A”) en van 20.00 uur tot 22.30 uur (“blok B”). In overleg met het wedstrijdsecretariaat hebben we moeten besluiten om de openingstijden van de kantine op deze avonden te wijzigingen. De nieuwe bloktijd voor deze avonden wordt van 19.00 uur tot 22.30 uur (blok B2).

  Door deze wijziging zijn we genoodzaakt om een aantal inschrijvingen te laten vervallen en anderen te wijzigen. We hebben zoveel als mogelijk de inschrijvers op blok B opnieuw ingepland op het blok B2. Ook hebben we een aantal inschrijvingen uit blok A ingeschreven op blok B2.

  Mocht de nieuwe indeling niet passen, dan graag een berichtje aan participatie@mvv58.nl In de voetbal.nl app kun je zien of er nog openstaande blokken zijn waarop je jezelf eventueel opnieuw kunt inschrijven.

  Sportieve groet,
  David Visscher
  Participatiecommissie

  Hoi Berry,

  Vanmiddag hebben we noodgedwongen de schoonmaak vrijdagmiddag taak een uurtje moeten opschuiven. De starttijd is nu 17:00 in plaats van 16:00 zoals eerder in de app stond vermeld. Dit in verband met de scholengemeenschap die gebruik maakt van de kleedkamers doordeweeks.

  Als gevolg van deze wijziging zijn jullie tijdelijk van de taak verwijderd, maar inmiddels ook weer toegevoegd.

  Mocht een en ander niet juist zijn, laat dit dan gerust weten.

  Excuses voor het ongemak.

  Met vriendelijke groet,
  Namens de participatiecommissie,
  David Visscher

  De vragen en antwoorden omtrent het participatiebeleid zijn in een nieuw jasje gestoken. Dit ten behoeve van de leesbaarheid van de pagina.

  Beste MVV-ers,

  Vergeet je niet in te schrijven voor de participatietaken van het nieuwe seizoen. Je hebt nog tot 31 juli! Zie voor meer informatie onderstaande mail.

  Een sportieve groet,
  De participatiecommissie

  Beste MVV-ers,

  Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur! In de komende paar weken kun je je inschrijven voor de participatietaken en -tijden van je voorkeur.

  We gaan dit doen met de voetbal.nl app. Alle beschikbare taken en roosters tot de winterstop zijn zichtbaar in de app. Met een paar simpele duimbewegingen sta je ingeschreven. We vragen je dit voor 31 juli te doen. Leden* die zich niet inschrijven worden door ons ingepland. We zullen daarna zo snel als mogelijk de ingevulde planning bekendmaken.

  De ins & outs van het participatiebeleid staan op Participatiebeleid | M.V.V.'58. Op deze pagina kun je ook terugvinden hoe de Voetbal.nl app precies werkt en we hebben een overzicht opgenomen van veel gestelde vragen en antwoorden. Als je aanvullende vragen hebt kun je terecht op participatie@mvv58.nl.

  De nu bekende behoefte aan taken denken we te kunnen invullen met een bijdrage van 12 uur (120 punten) per lid voor het volledige seizoen. Hiermee houden we per lid nog 3 uur (30 punten) achter de hand voor onverwachte taken en gebeurtenissen. In de app kunnen we echter niet meer dan 5 maanden vrijgeven. Dit betekent dat je nu tot de winterstop vooruit kunt door jezelf voor minimaal 6 uur (60 punten) in te plannen. De app houdt bij voor hoeveel punten je staat ingeschreven.

  Schrijf je snel in; wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

  Op naar een succesvol nieuw seizoen!

  Een sportieve groet,
  De participatiecommissie

  *Leden die een rol hebben als vaste vrijwilliger staan op ‘vrijgesteld’ in de voetbal.nl app. Ben je een vaste vrijwilliger en je staat niet op ‘vrijgesteld’? Stuur dan een mailtje naar participatie@mvv58.nl


 • Vragen & Antwoorden  In alle toewijzingsmails roepen we leden op om te ruilen indien je zelf niet kan. Een mailtje sturen dat je niet kunt plaatst ook ons voor een moeilijk probleem welke we niet centraal opgelost krijgen. Ruilen kan op meerdere manieren:

  1. Je laat een gezinslid, familie of kennis jouw taak vervullen (dit hoef je niet vooraf aan te kondigen)
  2. Je vraagt in de teamapp (waarvan ook de teamcoöordinator deel is) om iemand jouw taak kan overnemen of ruilen

  Mocht dit onverhoopt geen resultaat opleveren en je kunt echt niet, besef dan dat iemand anders jouw probleem moet gaan oplossen. Dit kunnen we nog proberen als we minimaal twee weken voor de taak een mailtje krijgen.

  Dit hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt met de sponsorcommissie. Voor sponsoren die daarover tot dan toe geen afspraken hebben gemaakt geldt dat ze over het seizoen 2020-2021 niet hoefden te participeren. Vanaf 2021-2022 moet dat dus wel. Er zijn bordsponsors die 150 euro betalen voor een bord. Deze zijn niet vrijgesteld, tenzij je bovenop de 150 euro de extra participatiebijdrage van 250 euro betaald. Ben je sponsor en je wilt een vrijstelling? Neem dan contact op met de sponsorcommissie.

  Het is geen boete, maar een fors verhoogde bijdrage. Als dit het beleid is wat door een ledenvergadering is vastgesteld dan mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver willen we nog niet gaan. Het bestuur is overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan.

  We streven naar zo weinig mogelijk uitzonderingen omdat elke uitzondering een precedent schept. Wij denken overigens dat studerende jongeren ook tijd hebben om gedurende een seizoen 15 uur bij te dragen aan de club.

  Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Het staat vrij om je kinderen op jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor kantinedienst op de zaterdagochtend.

  Ouders met meerdere thuiswonende kinderen die zelf nog geen bijdrage kunnen leveren, vragen we per extra kind 5 uur extra participatie. Zodra de kinderen in staat zijn om zelf bij te dragen geldt ook voor hen een participatiebijdrage van 15 uur.

  Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

  Vooralsnog gaan we ervan uit dat we 15 uur per geregistreerd lid voldoende moet zijn om de behoeftes in te vullen.

  Ja, vlaggen en fluiten valt onder de participatie. We kunnen leden echter niet op voorhand vrijstellen omdat ze zo nu en dan gaan vlaggen. Wel zijn er mogelijkheden om je vooraf volledig vrij te stellen als je wordt aangesteld als vaste spelbegeleider, grens- of scheidsrechter (voor je team). Als club streven we naar een groeiende pool van spelbegeleiders, grensrechter en scheidsrechters. Bij wijze van experiment hebben we bij één team een volledige vrijstelling gegeven op basis van deze punten:

  • Vlaggen (of fluiten/begeleiden) van alle wedstrijden van het eigen team
  • Opgenomen worden in de app groep scheids- grensrechters en spelbegeleiders
  • Bereidheid om een keer een wedstrijd bij een ander team te vlaggen
  • Bijwonen van meetings scheidsrechters (kennisbevordering)

  Totale inzet: minimaal 15 uur per seizoen. Teamco’s wordt gevraagd om de inzet te valideren. Zij geven de benoemingen door aan de participatiecommissie en aan Erik Wesseling (coördinator scheids- grensrechters).

  Het ophalen van drinken tijdens de rust ,het wassen van shirtjes en rijden naar wedstrijden zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Teamcoördinator, Coach en/of Trainer tellen wel mee.

  Vragen kun je per mail stellen aan de participatiecommissie.

  Niet alle taken binnen de vereniging staan in de app en er kan dus ook niet op alle taken worden ingeschreven voor participatie. Gelukkig hebben we een groep vaste vrijwilligers die veel meer dan 15 uur bijdragen als trainer, coach, commissielid of bestuurslid. Participanten worden gevraagd en ingepland op taken die we niet ingevuld krijgen met vaste vrijwilligers. We proberen rondom bepaalde activiteiten vaste teams te bouwen die een bepaald gebied voor hun verantwoording nemen. Er zijn ook activiteiten waar dit nog niet lukt. Denk bijvoorbeeld aan de kantinecommissie, de activiteitencommissie en de schoonmaak. Vooral de coördinerende karretrekkers worden node gemist. Vind je het leuk om zoiets te gaan doen? Laat dit dan per mail weten aan de participatiecommissie.

  We weten dat ons participatiebeleid vragen en soms ook weerstand oproept. Voor wat betreft de kantine krijgen we bijvoorbeeld vaak de vraag of we dit werk niet kunnen uitbesteden naar een uitbater of een betaalde kantinebeheerder. Naar de toekomst toe sluiten we niks uit, echter in de huidige setting kost een dergelijke oplossing enorm veel geld en daarbij zullen we aanvullend alsnog een beroep moeten doen op de leden om de roosters ingevuld te krijgen.

  We staan open voor kritiek en goede ideeën om ons beleid te verbeteren. Er zijn echter wel een paar uitgangspunten die we bij MVV’58 belangrijk vinden. Deze kun je terugvinden op deze pagina. Aan nieuwe leden vragen we om die uitgangspunten te onderschrijven. In essentie komen die uitgangspunten op het volgende neer:

  Leden van MVV’58 dragen bij aan het draaiend houden van de club. De club is ook een beetje van jou. Wel gebruik maken van alle faciliteiten en niet bijdragen is geen optie. Als alle leden hun steentje bijdragen draait de club als een zonnetje en hebben we geen tekorten.

  Een veelvoorkomende reden waarom er weerstand is om te participeren ligt ook in het spreekwoord Onbekend maakt onbemind. Als je nog nooit in de kantine hebt gewerkt kan het soms spannend zijn. Hoe werkt de kassa? Waar staat alles? Hoe werkt de biertap? Moet ik ook frituren? Moet ik kunnen hoofdrekenen? Hoe zet ik koffie? Wie zijn de leden met wie ik samenwerk? Zo een paar vragen en onzekerheden waar nieuwe leden mee kampen. De ervaring leert dat als je éénmaal in de kantine hebt gewerkt, nagenoeg alle bezwaren wegvallen. De kassa werkt heel simpel en je wordt al snel op weg geholpen door andere leden.

  De kantine is de plek waar we de meeste participanten nodig hebben. Deze planning is opgebouwd uit meerdere ‘lagen’. Het leeuwendeel van de planning wordt gevormd door de leden die een aantal uren per seizoen participeren. We streven er naar om hier vaste vrijwilligers aan toe te voegen, die weten hoe alles werkt en zijn kunnen participanten begeleiden in hun taken. Als noodmaatregel hebben we ook de mogelijkheid om jeugdigen te betalen voor kantinediensten. Het gaat hier om leden (of kinderen van leden) in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar die wat bij kunnen verdienen in de kantine. Voorwaarde is wel dat eerst de participatie-uren moeten worden ingevuld.

  Er zijn soms situaties waarin de voetbal.nl app een melding geeft voor serverfout. We kunnen niet al deze meldingen voorkomen. Wel weten we dat de mutatie in het systeem wordt doorgevoerd, zelfs met een servermelding.

  In de voetbal.nl app is het mogelijk om alle dagen uit te zetten en/of om je alleen op te geven voor de zondag, de maandag, de woensdag en de vrijdag. Allemaal dagen waarop er nauwelijks tot geen activiteiten plaatsvinden op de club. Er zijn leden die alleen deze dagen aankruisen. Beetje flauw. We gaan hier dan ook geen rekening mee houden. Als je niet wilt participeren is het mogelijk om een verhoogde participatiebijdrage te betalen. Zie hiervoor het kopje “Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars”.

 • Meer achtergronden over het MVV’58 Participatiebeleid

  Waarom een nieuw beleid
  MVV’58 heeft ruim 550 leden en 30 spelende teams. Om dit geheel goed te laten functioneren is een goede organisatie en een actieve bijdrage van alle leden nodig. Tijdens een buitengewone ALV in maart 2018 hebben we geconstateerd dat het oude participatiebeleid niet voldoende capaciteit oplevert om alles voor elkaar te krijgen binnen de vereniging. Als gevolg daarvan raken mensen overbelast of gooien ze het bijltje erbij neer. Hierdoor komt de continuïteit van de club in gevaar. De leden hebben met een ruime meerderheid een nieuw participatiebeleid aangenomen die we op deze pagina uit de doeken doen.

  Uitgangspunten nieuw beleid
  Participatie is een gevoelig onderwerp omdat het ons allen raakt in onze agenda’s en druk bezette levens. Hoe zorgen we er voor vele handen licht werk maken? Alvorens deze vraag te beantwoorden hebben we als club eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van het participatiebeleid:

  1. Maximale keuzevrijheid

  • Keuze uit kleine taken (korte tijdsduur) die vaker voorkomen of grotere taken die minder vaak voorkomen.
  • Tijdstip naar eigen keuze, afhankelijk van de behoefte en de eigen agenda. Ruim van tevoren zijn opties inzichtelijk

  2. Aansluiten op dynamiek teams

  • Elke team stelt een teamcoördinator aan
  • De teamcoördinator richt zich primair op niet-voetbal gerelateerde taken
  • Indien je verhinderd bent ruil je met iemand anders (binnen je team)

  3. Maak het heel gemakkelijk

  • Communicatie en inschrijven via een digitale tool

  4. Planningen worden centraal gemaakt en gecommuniceerd

  5. Participatie is verplicht

  • Per uur participatie verdien je 10 punten. We vragen van alle leden om 150 punten te scoren.
  • Hardnekkige weigeraars betalen een participatiebedrag van 250 euro
  • In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd om af te wijken.

  Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars
  We willen met deze uitgangspunten het vele werk zo klein en laagdrempelig maken dat mensen geen "nee" meer kunnen zeggen. Maximale keuzevrijheid zorgt ervoor dat je zelf de taken kunt kiezen die je leuk vind op het tijdstip die jou het beste past. Als we het zo klein maken vinden we ook dat we het kunnen verplichten. Verplicht is een vervelend woord, echter wel gepast vanwege de uitgangspunten en de noodzaak dat iedereen gaat meedoen. Als iemand echt niet wil participeren vragen we een participatiebijdrage van 250 euro.