• Participatiebeleid

  Met inmiddels ruim 550 leden hebben we meer handen aan de ploeg nodig om al het werk gedaan te krijgen. De tegeltjeswijsheid "Vele handen maken licht werk" gaat zeker op voor MVV.

  Ons doel is om een beleid neer te zetten waar je als lid van MVV eigenlijk geen "nee" tegen kunt zeggen. We maken het vele werk klein, je kunt kiezen wat en wanneer je gaat doen. Als ieder lid 15 uur per seizoen bijdraagt dan hebben we geen vrijwilligers tekort, raken de vaste vrijwilligers niet overbelast en functioneert de club als een zonnetje.

  Meer achtergronden over het MVV’58 Participatiebeleid

  Waarom een nieuw beleid
  MVV’58 heeft ruim 550 leden en 30 spelende teams. Om dit geheel goed te laten functioneren is een goede organisatie en een actieve bijdrage van alle leden nodig. Tijdens een buitengewone ALV in maart 2018 hebben we geconstateerd dat het oude participatiebeleid niet voldoende capaciteit oplevert om alles voor elkaar te krijgen binnen de vereniging. Als gevolg daarvan raken mensen overbelast of gooien ze het bijltje erbij neer. Hierdoor komt de continuïteit van de club in gevaar. De leden hebben met een ruime meerderheid een nieuw participatiebeleid aangenomen die we op deze pagina uit de doeken doen.

  Uitgangspunten nieuw beleid
  Participatie is een gevoelig onderwerp omdat het ons allen raakt in onze agenda’s en druk bezette levens. Hoe zorgen we er voor vele handen licht werk maken? Alvorens deze vraag te beantwoorden hebben we als club eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van het participatiebeleid:

  1. Maximale keuzevrijheid

  • Keuze uit kleine taken (korte tijdsduur) die vaker voorkomen of grotere taken die minder vaak voorkomen.
  • Tijdstip naar eigen keuze, afhankelijk van de behoefte en de eigen agenda. Ruim van tevoren zijn opties inzichtelijk

  2. Aansluiten op dynamiek teams

  • Elke team stelt een teamcoördinator aan
  • De teamcoördinator richt zich primair op niet-voetbal gerelateerde taken
  • Indien je verhinderd bent ruil je met iemand anders (binnen je team)

  3. Maak het heel gemakkelijk

  • Communicatie en inschrijven via een digitale tool

  4. Planningen worden centraal gemaakt en gecommuniceerd

  5. Participatie is verplicht

  • Per uur participatie verdien je 10 punten. We vragen van alle leden om 150 punten te scoren.
  • Hardnekkige weigeraars betalen een participatiebedrag van 250 euro
  • In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd om af te wijken.

  Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars
  We willen met deze uitgangspunten het vele werk zo klein en laagdrempelig maken dat mensen geen "nee" meer kunnen zeggen. Maximale keuzevrijheid zorgt ervoor dat je zelf de taken kunt kiezen die je leuk vind op het tijdstip die jou het beste past. Als we het zo klein maken vinden we ook dat we het kunnen verplichten. Verplicht is een vervelend woord, echter wel gepast vanwege de uitgangspunten en de noodzaak dat iedereen gaat meedoen. Als iemand echt niet wil participeren vragen we een participatiebijdrage van 250 euro.


 • Vragen & Antwoorden  Dit hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt met de sponsorcommissie. Voor sponsoren die daarover tot dan toe geen afspraken hebben gemaakt geldt dat ze over het seizoen 2020-2021 niet hoefden te participeren. Vanaf 2021-2022 moet dat dus wel. Er zijn bordsponsors die 150 euro betalen voor een bord. Deze zijn niet vrijgesteld, tenzij je bovenop de 150 euro de extra participatiebijdrage van 250 euro betaald. Ben je sponsor en je wilt een vrijstelling? Neem dan contact op met de sponsorcommissie.

  Het is geen boete, maar een fors verhoogde bijdrage. Als dit het beleid is wat door een ledenvergadering is vastgesteld dan mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver willen we nog niet gaan. Het bestuur is overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan.

  We streven naar zo weinig mogelijk uitzonderingen omdat elke uitzondering een precedent schept. Wij denken overigens dat studerende jongeren ook tijd hebben om gedurende een seizoen 15 uur bij te dragen aan de club.

  Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Het staat vrij om je kinderen op jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor kantinedienst op de zaterdagochtend.

  Ouders met meerdere thuiswonende kinderen die zelf nog geen bijdrage kunnen leveren, vragen we per extra kind 5 uur extra ( dus 50 punten) participatie. Zodra de kinderen in staat zijn om zelf bij te dragen geldt ook voor hen een participatiebijdrage van 15 uur.

  Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

  Vooralsnog gaan we ervan uit dat we 15 uur per geregistreerd lid voldoende moet zijn om de behoeftes in te vullen.

  Ja, vlaggen en fluiten valt onder de participatie. We kunnen leden echter niet op voorhand vrijstellen omdat ze zo nu en dan gaan vlaggen. Wel zijn er mogelijkheden om je vooraf volledig vrij te stellen als je wordt aangesteld als vaste spelbegeleider, grens- of scheidsrechter (voor je team). Als club streven we naar een groeiende pool van spelbegeleiders, grensrechter en scheidsrechters. Bij wijze van experiment hebben we bij één team een volledige vrijstelling gegeven op basis van deze punten:

  • Vlaggen (of fluiten/begeleiden) van alle wedstrijden van het eigen team
  • Opgenomen worden in de app groep scheids- grensrechters en spelbegeleiders
  • Bereidheid om een keer een wedstrijd bij een ander team te vlaggen
  • Bijwonen van meetings scheidsrechters (kennisbevordering)

  Totale inzet: minimaal 15 uur per seizoen. Teamco’s wordt gevraagd om de inzet te valideren. Zij geven de benoemingen door aan de participatiecommissie en aan Erik Wesseling (coördinator scheids- grensrechters).

  Het ophalen van drinken tijdens de rust ,het wassen van shirtjes en rijden naar wedstrijden zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Teamcoördinator, Coach en/of Trainer tellen wel mee.

  Vragen kun je per mail stellen aan de participatiecommissie.

  Niet alle taken binnen de vereniging staan in de app en er kan dus ook niet op alle taken worden ingeschreven voor participatie. Gelukkig hebben we een groep vaste vrijwilligers die veel meer dan 15 uur bijdragen als trainer, coach, commissielid of bestuurslid. Participanten worden gevraagd en ingepland op taken die we niet ingevuld krijgen met vaste vrijwilligers. We proberen rondom bepaalde activiteiten vaste teams te bouwen die een bepaald gebied voor hun verantwoording nemen. Er zijn ook activiteiten waar dit nog niet lukt. Denk bijvoorbeeld aan de kantinecommissie, de activiteitencommissie en de schoonmaak. Vooral de coördinerende karretrekkers worden node gemist. Vind je het leuk om zoiets te gaan doen? Laat dit dan per mail weten aan de participatiecommissie.

  We weten dat ons participatiebeleid vragen en soms ook weerstand oproept. Voor wat betreft de kantine krijgen we bijvoorbeeld vaak de vraag of we dit werk niet kunnen uitbesteden naar een uitbater of een betaalde kantinebeheerder. Naar de toekomst toe sluiten we niks uit, echter in de huidige setting kost een dergelijke oplossing enorm veel geld en daarbij zullen we aanvullend alsnog een beroep moeten doen op de leden om de roosters ingevuld te krijgen.

  We staan open voor kritiek en goede ideeën om ons beleid te verbeteren. Er zijn echter wel een paar uitgangspunten die we bij MVV’58 belangrijk vinden. Deze kun je terugvinden op deze pagina. Aan nieuwe leden vragen we om die uitgangspunten te onderschrijven. In essentie komen die uitgangspunten op het volgende neer:

  Leden van MVV’58 dragen bij aan het draaiend houden van de club. De club is ook een beetje van jou. Wel gebruik maken van alle faciliteiten en niet bijdragen is geen optie. Als alle leden hun steentje bijdragen draait de club als een zonnetje en hebben we geen tekorten.

  Een veelvoorkomende reden waarom er weerstand is om te participeren ligt ook in het spreekwoord Onbekend maakt onbemind. Als je nog nooit in de kantine hebt gewerkt kan het soms spannend zijn. Hoe werkt de kassa? Waar staat alles? Hoe werkt de biertap? Moet ik ook frituren? Moet ik kunnen hoofdrekenen? Hoe zet ik koffie? Wie zijn de leden met wie ik samenwerk? Zo een paar vragen en onzekerheden waar nieuwe leden mee kampen. De ervaring leert dat als je éénmaal in de kantine hebt gewerkt, nagenoeg alle bezwaren wegvallen. De kassa werkt heel simpel en je wordt al snel op weg geholpen door andere leden.

  De kantine is de plek waar we de meeste participanten nodig hebben. Deze planning is opgebouwd uit meerdere ‘lagen’. Het leeuwendeel van de planning wordt gevormd door de leden die een aantal uren per seizoen participeren. We streven er naar om hier vaste vrijwilligers aan toe te voegen, die weten hoe alles werkt en zijn kunnen participanten begeleiden in hun taken. Als noodmaatregel hebben we ook de mogelijkheid om jeugdigen te betalen voor kantinediensten. Het gaat hier om leden (of kinderen van leden) in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar die wat bij kunnen verdienen in de kantine. Voorwaarde is wel dat eerst de participatie-uren moeten worden ingevuld.

  Er zijn soms situaties waarin de voetbal.nl app een melding geeft voor serverfout. We kunnen niet al deze meldingen voorkomen. Wel weten we dat de mutatie in het systeem wordt doorgevoerd, zelfs met een servermelding.

  Allereerst goed te vermelden is dat je een groot deel in eigen hand hebt. Jezelf inschrijven op participatietaken kan namelijk het gehele jaar door. Door je zelf - regelmatig - in te plannen in de mobiele voetbal.nl applicatie, voorkom je dat je wordt ingeroosterd op een moment dat je niet uitkomt.

  Sta je dan toch een keer ingeroosterd op een moment dat je niet past, dan is het de vraag of dit komt door een voetbal- of club gerelateerde reden. Mocht dit zo zijn, dan graag een mailtje aan participatie@mvv58.nl. Hiermee wordt onze ledenadministratie beter en kunnen we beter rekening houden met hetgeen je voor de club doet. Voor alle overige redenen vragen we je om het volgende te bedenken en te doen:

  1. Allereerst vragen we je om iemand anders te sturen in jouw plaats. Je laat bijvoorbeeld een gezinslid, familie of kennis jouw taak vervullen; dit hoef je niet vooraf aan te kondigen. Voordeel van deze werkwijze is dat je de overige leden niet lastig hoeft te vallen met jouw situatie.

  2. Als dit niet lukt vragen we je om je taak en/of tijdstip te ruilen met iemand anders binnen je team. Hiervoor kun je een ruilverzoek plaatsen in de teamapp.

  3. nl.

  Als je (zonder bericht) niet komt opdagen is dat erg vervelend. Het zorgt vaak voor een serieus probleem dat door een ander opgelost moet worden. Een ander verenigingslid moet naast het eigen werk jouw werk doen. Als dat niet lukt blijft het werk liggen, draait de bar niet meer (goed), gaat de keuken (deels) dicht en laten we bezoekers in de kou staan. Als je niet komt staan ook jouw kinderen in een vieze kleedkamer of op een plakkende kantinevloer.

  Niet komen opdagen heeft consequenties voor je medeleden, maar ook voor jou. Met frisse tegenzin zien we ons helaas genoodzaakt om stapsgewijs de 250 euro verhoogde participatiebijdrage in rekening te brengen. Bij een eerste keer brengen we 50 euro in rekening, bij een tweede keer 100 euro en bij de derde keer nogmaals 100 euro (in totaal is dit de 250 euro verhoogde participatiebijdrage). Indien je de bedragen niet betaald (of storneert) ben jij of je kind niet meer speelgerechtigd. Ook houden we de mogelijkheid open om je te royeren als lid van de vereniging. Het toepassen van dit beleid is iets wat we ten alle tijden willen voorkomen.

  In de voetbal.nl app is het mogelijk om alle dagen uit te zetten en/of om je alleen op te geven voor de zondag, de maandag, de woensdag en de vrijdag. Allemaal dagen waarop er nauwelijks tot geen activiteiten plaatsvinden op de club. Er zijn leden die alleen deze dagen aankruisen. Beetje flauw. We gaan hier dan ook geen rekening mee houden. Als je niet wilt participeren is het mogelijk om een verhoogde participatiebijdrage te betalen. Zie hiervoor het kopje “Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars”.