• Bij MVV’58 doet iedereen mee - Participatiebeleid

  Participatie 2.0

  Met inmiddels ruim 550 leden hebben we meer handen aan de ploeg nodig om al het werk gedaan te krijgen. De tegeltjeswijsheid "Vele handen maken licht werk" gaat zeker op voor MVV.

  Ons doel is om een beleid neer te zetten waar je als lid van MVV eigenlijk geen "nee" tegen kunt zeggen. We maken het vele werk klein, je kunt kiezen wat en wanneer je gaat doen. Als ieder lid 15 uur per seizoen bijdraagt dan hebben we geen vrijwilligers tekort, raken de vaste vrijwilligers niet overbelast en functioneert de club als een zonnetje.

   Hoe krijgen we dat voor elkaar? In eerdere communicatie hebben we sterk ingezet op de voetbal.nl-app. We kunnen nu de stap maken om daar aankomend seizoen mee te gaan werken. Maar vooralsnog hebben we hiervoor het volgende stappenplan:

   1.     Invullen inventarisatieformulier

  Op www.mvv58.nl/participatieformulier  vind je het participatieformulier. Hierop je kun je aangeven welke taken je wanneer wilt en kunt doen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Het verzoek om het formulier in te vullen wordt gedaan aan de start van het voetbalseizoen. Nieuwe leden die tijdens het seizoen instromen vragen we ook om het formulier in te vullen.

   2.     Planning maken

  Op basis van deze inventarisatie gaan wij een planning maken. We gaan een ultieme poging doen om tegemoet te komen aan de voorkeuren, maar vragen ook begrip voor die keren dat het niet lukt. De leden die geen formulier invullen worden ingepland, voor hen kunnen we vanzelfsprekend geen rekening houden met voorkeuren.

   3.     Planning communiceren

  Zodra de planning is ingevoerd krijg je een mail waarin staat vermeld wanneer je staat ingepland. Ook kun je deze indeling terugvinden in de voetbal.nl-app. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je in de app onder “Mijn beschikbaarheid” en onder “Mijn taken” (terug te vinden onder “Vrijwilligerstaken”) de schuifjes op groen zet die passen bij jouw voorkeuren.

   4.     Planning uitvoeren

  Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Mocht je om welke reden dan ook verhinderd zijn, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger en geef je dit door via participatie@mvv58.nl. Heb je geen vervanging geregeld hebt en je komt jouw afspraken niet na dan is dat erg vervelend. De ALV heeft bepaald dat leden die hun participatie niet invullen een bijdrage betalen van EUR. 250,- Dit bedrag is verdeeld over het aantal keren dat je onverhoopt niet komt. Per keer brengen we EUR. 50,- participatiebijdrage in rekening. Bij een tweede keer EUR 100,-,  tot het afgesproken maximum van EUR. 250,- 

   5.     Het tekort aan vrijwilligers is opgelost!

   

   Vragen & Antwoorden

   Mag je iemand boetes opleggen?

  Antwoord: Het is geen boete, maar een fors verhoogde bijdrage. Als dit het beleid is wat door een ledenvergadering is vastgesteld dan mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver willen we nog niet gaan. Het bestuur is overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan. 

   Gaan wij een jongere die studeert een boete van EUR. 250 opleggen als zij niet participeren?

  Antwoord: We streven naar zo weinig mogelijk uitzonderingen omdat elke uitzondering een precedent schept. Wij denken overigens dat studerende jongeren ook tijd hebben om gedurende een seizoen 15 uur bij te dragen aan de club.   

   Ouders moeten participeren voor de kinderen, tot welke leeftijd moet dit? Wanneer moeten kinderen zelf participeren?

  Antwoord: Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Het staat vrij om je kinderen  op jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor kantinedienst op de zaterdagochtend.

  Ik heb meerdere kinderen, moet er per kind 15 uur worden geparticipeerd?

  Antwoord: Ouders met meerdere thuiswonende kinderen die zelf nog geen bijdrage kunnen leveren, vragen we per extra kind 5 uur extra participatie. Zodra de kinderen in staat zijn om zelf bij te dragen geldt ook voor hen een participatiebijdrage van 15 uur.

  Ik ben spelend lid, maar voetbal zelf niet meer. Moet ik dan ook participeren?

  Antwoord: Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

   Hoeveel uren moet je minimaal participeren?

  Antwoord: Vooralsnog gaan we ervan uit dat we 15 uur per geregistreerd lid voldoende moet zijn om de behoeftes in te vullen.

   Telt scheidsrechter zijn of vlaggen bij een wedstrijd ook mee voor participatie?

  Antwoord: ja.

   Tellen taken in de teams ook mee?

  Antwoord: Het ophalen van drinken tijdens de rust  ,het wassen van shirtjes en rijden naar wedstrijden zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Teamcoördinator, Coach en/of Trainer tellen wel mee.

   Waar kan ik vragen stellen over de participatie?

  Antwoord: Vragen kun je stellen via  participatie@mvv58.nl.

   

   Meer achtergronden over het MVV’58 Participatiebeleid

   Waarom een nieuw beleid

  MVV’58 heeft ruim 550 leden en 30 spelende teams. Om dit geheel goed te laten functioneren is een goede organisatie en een actieve bijdrage van alle leden nodig. Tijdens een buitengewone ALV in maart 2018 (https://www.mvv58.nl/alv/) hebben we geconstateerd dat het oude participatiebeleid niet voldoende capaciteit oplevert om alles voor elkaar te krijgen binnen de vereniging. Als gevolg daarvan raken mensen overbelast of gooien ze het bijltje erbij neer. Hierdoor komt de continuïteit van de club in gevaar. De leden hebben met een ruime meerderheid een nieuw participatiebeleid aangenomen die we op deze pagina uit de doeken doen.

   Uitgangspunten nieuw beleid

  Participatie is een gevoelig onderwerp omdat het ons allen raakt in onze agenda’s en druk bezette levens. Hoe zorgen we er voor vele handen licht werk maken? Alvorens deze vraag te beantwoorden hebben we als club eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van het participatiebeleid:

  1. Maximale keuzevrijheid

  • Keuze uit kleine taken (korte tijdsduur) die vaker voorkomen of grotere taken die minder vaak voorkomen.
  • Tijdstip naar eigen keuze, afhankelijk van de behoefte en de eigen agenda. Ruim van tevoren zijn opties inzichtelijk

   2. Aansluiten op dynamiek teams

  • Elke team stelt een teamcoördinator aan https://www.mvv58.nl/de-coordinatoren
  • De teamcoördinator richt zich primair op niet-voetbal gerelateerde taken
  • Indien je verhinderd bent ruil je met iemand anders (binnen je team)

   3. Maak het heel gemakkelijk

  • Communicatie en inschrijven via een digitale tool

   4. Planningen worden centraal gemaakt en gecommuniceerd

   5. Participatie is verplicht

  • Per uur participatie verdien je 10 punten. We vragen van alle leden om 150 punten te scoren.
  • Hardnekkige weigeraars betalen een participatiebedrag van 250 euro
  • In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd om af te wijken.

   Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars

  We willen met deze uitgangspunten het vele werk zo klein en laagdrempelig maken dat mensen geen "nee" meer kunnen zeggen. Maximale keuzevrijheid zorgt ervoor dat je zelf de taken kunt kiezen die je leuk vind op het tijdstip die jou het beste past. Als we het zo klein maken vinden we ook dat we het kunnen verplichten. Verplicht is een vervelend woord, echter wel gepast vanwege de uitgangspunten en de noodzaak dat iedereen gaat meedoen. Als iemand echt niet wil participeren vragen we een participatiebijdrage van 250 euro.