• Onze activiteitencommissie

    Wat doet de activiteitencommissie?

    Het doel van de activiteitencommissie is het versterken van de binding met en tussen de leden van onze vereniging. De commissie hoopt op deze manier de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de verenging te stimuleren.

    Deze doelstellingen worden bereikt door het organiseren van activiteiten. Dit kunnen voetbalactiviteiten zijn, maar ook andere niet direct voetbalgerelateerde activiteiten waarbij de leden met elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenkomen.

    Wie maken deel uit van de activiteitencommissie en welke aandachtsgebieden hebben zij? 

    • Wij zijn hard op zoek naar vrijwilligers die de activiteitencommissie willen ondersteunen. Lijkt jou dit leuk, stuur dan een mail naar bestuur@mvv58.nl