• VOORLOPIGE indeling

  Voorlopige Jeugdindeling 2024-25

  Net als voorgaande jaren is de Technische Commissie (TC) achter de schermen druk bezig geweest met de indeling voor het komend seizoenVoorafgaand aan de (voorlopigeindeling willen wij aangegeven dat de TC nagenoeg alle jeugdleden heeft gevolgd in zijn en of haar ontwikkelingHierbij hebben de TC-coördinatoren samen met de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) in het afgelopen seizoen meermaals zowel wedstrijden als de trainingen bezocht en de jeugdspelers op zijn of haar specifieke kwaliteitenbeoordeeldDoorgaans begrijpen wij dat een indeling altijd vragen kan oproepen, maar willen we wel benadrukken dat dit voor ons altijd een behoorlijk uitdaging met zich meebrengt.  

  De indeling is, zoals eerder aangegevengedaan op basis van de beoordelingskenmerkenopkomst en inzet tijdens het seizoen en dit is ook besproken met de huidige en/of toekomstige trainers. Uiteraard kunnen er nog verschuivingen in de indeling ontstaan door het aan- en afmelden van leden en/of nieuwe inzichtenWij begrijpen dat het soms vervelend kan zijn als uw verwachtingen bij de indeling van uw kind anders zijn dan u aanvankelijk had gedachtIndien u hierover vragen heeftkunt u altijd contact opnemenvia tc@mvv58.nlBewust willen we dit graag via de e-mail ontvangenzodat wij alles kunnen verzamelen en middels ons reguliereoverleg individueel kunnen behandelen

  Herindeling
  In december kunnen er uiteraard nog verschuivingen in de indeling van de teams ontstaan door:

  - Het in- en uitstromen van (nieuwejeugdleden
  Trainingsopkomst
  Leeftijd – Techniek – Tactiek – Snelheid – Mentale en fysieke kwaliteiten - Sociale aspecten – Motivatie en Gedrag

   

  Onderstaand de Indeling voor de jeugd voor het seizoen 2023-2024 en het Selectiecriteria ten behoeve van de indeling.

  Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben,  

  TC Jeugd MVV’58 

 • Bovenbouw

 • Onderbouw

 • Meiden

 • Bijlage