• Algemene ledenvergadering 12 maart 2018

  Beste MVV’58-leden,

  Hierbij doen we jullie het verslag toekomen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 maart 2018.

  We kijken terug op een enerverende bijeenkomst met een buitengewone opkomst. Geweldig dat er zoveel enthousiasme aanwezig is voor de club!

   We hebben de plannen uit de doeken gedaan over de veranderingen die noodzakelijk zijn voor de club. We hebben ruim 450 leden en 29 spelende teams. Om dit geheel goed te laten functioneren is een goede organisatie en een actieve bijdrage van alle leden nodig.

  Bijgevoegd verslag geeft een indruk van hetgeen er besproken is. Het gaat om een aantal veranderingen in de wijze waarop we het voetbal en de teams willen faciliteren, in de organisatiestructuur, de wijze waarop we (intern) communiceren en een nieuw vrijwilligersbeleid.

  Daarnaast zijn er drie bestuursleden benoemd.

  We wensen jullie veel leesplezier!