• Meest gestelde vragen participatiebeleid

  Mag je iemand boetes opleggen?  ja, als dit het beleid is wat door een ledenvergadering wordt vastgesteld mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver willen we niet gaan. Het is overigens ook geen boete, maar een stevige verhoging van de bijdrage. Het bestuur is overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan.

  Kan je als "niet lid" ook gebruik maken van deze App? Een hele terechte opmerking, wij zullen dit navragen en aan jou terugkoppelen.

  Komt alle informatie op/uit deze app? Je kan zelf bepalen welke alert je instelt, en ook hoeveel meldingen je krijgt.

  Ouders moeten participeren voor de kinderen, tot welke leeftijd moet dit? Wanneer moeten kinderen zelf participeren?  We schrijven niet voor dat ouders moeten participeren, leden mogen het ook zelf. Zie bijvoorbeeld de jeugdscheidsrechters.

  Er was altijd sprake van een aantal uren, blijft dat zo? Vooralsnog gaan we ervanuit dat we een heel eind moeten komen met de 10 uur waar we het over hadden. Maar juist het onderzoek en invullen van de taken moet laten blijken of dit zo kan blijven.

  Telt scheidsrechter zijn ook mee voor participatie?
   ja.

  Hanteren wij de leeftijd van 21 of gaan we deze vervroegen?  We haken nog zoveel mogelijk aan bij het oude beleid dus 21 jaar; het staat vrij om je kinderen om jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan!

  Kan een jeugdspeler ook participeren?  Ja. Wanneer er binnen een gezin jeugdspelers zijn die bijvoorbeeld wedstrijden leiden, kleedkamers schoonmaken, of andere klussen doen, worden deze uren natuurlijk meegeteld 

  Wat is een spelend lid? Een spelend lid binnen onze participatieregeling neemt actief deel aan wedstrijdactiviteiten bij één van onze teams.

  Ik ben spelend lid, maar voetbal zelf niet meer. Moet ik dan ook participeren? Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

  Mijn kind is lid, maar ik ben zelf geen lid moet ik dan toch participeren?  Ja. In dit geval ben je als ouder/verzorger de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dit geldt dan tot het 21e levensjaar van het kind. Daarna moeten leden zelf participeren, ook als ze nog gewoon bij hun ouders thuis wonen.

  Krijg ik bij het voldoen van 5 uur participeren de helft van het bedrag retour? Antwoord: Nee. Je krijgt het bedrag retour na het voldoen aan de volledige 10 participatie-uren.

  Wie controleert mijn deelname aan de participatieregeling?  Dit gebeurt door het participerende lid zelf. Hij of zij geeft door welke activiteiten er zijn gedaan, waarna er bij de diverse commissies en teams zal worden nagevraagd of deze taken daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Doorgeven van activiteiten kan via participatie@mvv58.nl.

  Geldt het vlaggen bij een wedstrijd ook als participatie-activiteit?  Ja. Deze activiteit staat in het verlengde van het leiden van een wedstrijd, dus telt mee.

  Geldt het rijden naar wedstrijden als participatie-activiteit? Nee. Wij als bestuur zien het rijden bij wedstrijden als sociale verplichting naar je team of je kind.

  Geldt het wassen van shirts als participatie-activiteit? Nee. Het wassen van shirts zien wij als bestuur als logische handeling. Dit valt onder de teamverantwoording.

  Waar kan ik vragen stellen over de participatie?  Vragen kun je stellen via participatie@mvv58.nl.