• MVV'58 wil een vereniging zijn waar men trots op is. We hechten er waarden aan dat onze leden, trainers en leiders, vrijwilligers en bezoekers zich houden aan onze Normen en Waarden en het huishoudelijk reglement. 

    Op deze pagina vind je de statuten en reglementen van MVV’58.