• Beste MVV-ers,

  Participatie 2.0 is live!

  Vorig jaar maart hebben we als club een belangrijke stap gezet in het functioneren van onze sterk groeiende club. Met inmiddels ruim 550 leden hebben we meer handen aan de ploeg nodig om al het werk gedaan te krijgen.

  De tegeltjeswijsheid "Vele handen maken licht werk" gaat zeker op voor MVV. Ons doel was en is om een beleid neer te zetten waar je als lid van MVV eigenlijk geen "Nee" tegen kunt zeggen. We maken het vele werk klein, je kunt kiezen wat en wanneer je gaat doen. Als ieder lid een aantal uur bijdraagt dan hebben we geen vrijwilligers tekort, raken de huidige actieve leden niet overbelast en functioneert de club als een zonnetje.


  Hoe krijgen we dat voor elkaar? In eerdere communicatie hebben we sterk ingezet op de voetbal.nl app. Helaas moeten we constateren dat deze app onvoldoende bruikbaar is en (nog) niet leidt tot een werkend participatiebeleid. Daarom nu een aangepast stappenplan:

  1. 1.     Invullen inventarisatieformulier

  Op www.mvv58.nl/participatieformulier  vind je het participatieformulier. Hierop je kun je aangeven wat je wanneer en in elke mate wilt en kunt doen. Vul het formulier in tot een minimum hebt bereikt van 10 uur. Meer is vanzelfsprekend welkom!  

  1. 2.     Planning maken

  Op basis van deze inventarisatie wordt je ingepland voor het nieuwe voetbalseizoen. Ook de leden die geen formulier invullen worden ingepland, voor hen kunnen we vanzelfsprekend geen rekening houden met voorkeuren. Op het formulier kan er gekozen worden uit veel verschillende varianten. Een beperkt aantal keren wat langer achter de bar, wat vaker een korte dienst, tijdens de wedstrijden van de kinderen (zoals ze het bij de hockey-club doen), etc. etc. We gaan een ultieme poging doen om tegemoet te komen aan de voorkeuren, maar vragen ook begrip voor die keren dat het niet lukt.

  1. 3.     Planning communiceren

  Heel graag zouden we hier alsnog de voetbal.nl-app voor gebruiken. De mogelijkheden hiervoor worden uitgezocht. Zolang dit niet goed genoeg werkt zullen we de planning via andere kanalen communiceren.

  1. 4.     Planning uitvoeren

  De succes van het beleid ligt in de uitvoering. Nadat je bent ingepland, ben je zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. Mocht je om welke reden dan ook verhinderd zijn, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger en geef je dit door via participatie@mvv58.nl. Heb je geen vervanging geregeld hebt en je komt jouw afspraken niet na dan wordt er per keer EUR. 50,- participatiebijdrage gerekend tot het afgesproken maximum van EUR. 250,- 

  1. 5.     Het tekort aan vrijwilligers is opgelost


  We wensen jullie veel participatieplezier!

  Met vriendelijke groet,

  De participatiecommissie

  Waarom een nieuw beleid

  MVV’58 heeft ruim 550 leden en 30 spelende teams. Om dit geheel goed te laten functioneren is een goede organisatie en een actieve bijdrage van alle leden nodig. Tijdens een buitengewone ALV in maart 2018 (www.mvv58.nl/xxx) hebben we geconstateerd dat het oude participatiebeleid niet voldoende capaciteit oplevert om alles voor elkaar te krijgen binnen de vereniging. Als gevolg daarvan raken mensen overbelast of gooien ze het bijltje erbij neer. Hierdoor komt de continuïteit van de club in gevaar. De leden hebben met een ruime meerderheid een nieuw participatiebeleid aangenomen die we op deze pagina uit de doeken doen.

   

  Uitgangspunten nieuw beleid

  Participatie is een gevoelig onderwerp omdat het ons allen raakt in onze agenda’s en druk bezette levens. Hoe zorgen we er voor vele handen licht werk maken? Alvorens deze vraag te beantwoorden hebben we als club eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van het participatiebeleid:

  1. Maximale keuzevrijheid

  • Keuze uit kleine taken (korte tijdsduur) die vaker voorkomen of grotere taken die minder vaak voorkomen.
  • Tijdstip naar eigen keuze, afhankelijk van de behoefte en de eigen agenda. Ruim van tevoren zijn opties inzichtelijk

  2. Aansluiten op dynamiek teams

  • Taken worden zoveel mogelijk verdeeld via de teams
  • Elke team stelt een teamcoördinator aan
  • De teamcoördinator richt zich op niet-voetbal gerelateerde taken
  • Indien je verhinderd bent ruil je met iemand anders (binnen je team)

  3. Maak het heel gemakkelijk

  • Communicatie en inschrijven via een digitale tool

  4. Planningen worden centraal gemaakt en gecommuniceerd

  5. Participatie is verplicht

  • Per uur participatie verdien je 10 punten. We vragen van alle leden om 100 punten te scoren.
   • Hardnekkige weigeraars betalen een participatiebedrag van 250 euro
   • In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd om af te wijken.

  Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars

  We willen met deze uitgangspunten het vele werk zo klein en laagdrempelig maken dat mensen geen "nee" meer kunnen zeggen. Maximale keuzevrijheid zorgt ervoor dat je zelf de taken kunt kiezen die je leuk vind op het tijdstip die jou het beste past. Je kunt kiezen tussen wat vaker kleine taken of minder vaak grotere taken. Als we het zo klein maken vinden we ook dat we het kunnen verplichten. ‘Verplicht’ is een vervelend woord, echter wel gepast vanwege de uitgangspunten en de noodzaak dat iedereen gaat meedoen. Als iemand echt niet wil participeren vragen we een participatiebijdrage van 250 euro.

  Overgangsseizoen

  Het eerste seizoen (2018-2019) was een overgangsseizoen. Het seizoen 2019-2020 wordt het participatiebeleid daadwerkelijk uitgevoerd en toegepast.

  Participatiecommissie

  We kunnen ons voorstellen dat er allerhande vragen ontstaan. Deze kun je stellen via participatie@mvv58.nl

  FAQ:

  Mag je iemand boetes opleggen?

  Antwoord: Het is geen boete, maar een fors verhoogde bijdrage. Als dit het beleid is wat door een ledenvergadering is vastgesteld dan mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver willen we niet gaan. Het bestuur is overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan.  Het eerste seizoen dat we dit beleid toepassen is een overgangsperiode en zullen we ook als zodanig omgaan met de verhoogde bijdrage.  

  Gaan wij een jongen die studeert een boete van € 250 opleggen als zij niet participeren?

  Antwoord: We streven naar zo weinig mogelijk uitzonderingen omdat elke uitzondering een precedent schept. Wij denken overigens dat studerende jongeren ook tijd hebben om gedurende een seizoen 10 uur bij te dragen aan de club.   

  Ouders moeten participeren voor de kinderen, tot welke leeftijd moet dit? Wanneer moeten kinderen zelf participeren?

  Antwoord: Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 21 jaar. Het staat vrij om je kinderen om jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor bardienst op de zaterdagochtend.

  Ik heb meerdere kinderen, moet er per kind 10 uur worden geparticipeerd?

  Antwoord: Ouders met meerdere kinderen die zelf nog geen bijdrage kunnen leveren hoeven maar één keer 10 uur te leveren. Zodra de kinderen in staat zijn om zelf bij te dragen geldt ook voor hen een participatiebijdrage van 10 uur.

  Ik ben spelend lid, maar voetbal zelf niet meer. Moet ik dan ook participeren?

  Antwoord: Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

  Hoeveel uren moet je minimaal participeren?

  Antwoord: Vooralsnog gaan we ervan uit dat we 10 uur per geregistreerd lid voldoende moet zijn om de behoeftes in te vullen. Ervaring in de praktijk gaat uitwijzen of het voldoende is.  

  Telt scheidsrechter zijn ook mee voor participatie?

  Antwoord: ja.

  Geldt het vlaggen bij een wedstrijd ook als participatie-activiteit? 

  Antwoord: Ja. Deze activiteit staat in het verlengde van het leiden van een wedstrijd, dus telt mee.

  Tellen taken in de teams ook mee?

  Antwoord: Het ophalen van drinken tijdens de rust en het wassen van shirtjes zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Teamcoördinator, Coach en/of Trainer tellen wel mee.

  Waar kan ik vragen stellen over de participatie?

  Antwoord: Vragen kun je stellen via participatie@mvv58.nl.