• MVV’58 heeft ruim 500 leden en 30 spelende teams. Om dit geheel goed te laten functioneren is een goede organisatie en een actieve bijdrage van alle leden nodig. Tijdens een buitengewone ALV in maart 2018 https://www.mvv58.nl/alv/ hebben we geconstateerd dat het oude participatiebeleid niet voldoende capaciteit oplevert om alles voor elkaar te krijgen binnen de vereniging. Als gevolg daarvan raken mensen overbelast of gooien ze het bijltje erbij neer. Hierdoor komt de continuïteit van de club in gevaar. De leden hebben met een ruime meerderheid een nieuw participatiebeleid aangenomen die we op deze pagina uit de doeken doen.

   

  Uitgangspunten nieuw beleid

  Participatie is een gevoelig onderwerp omdat het ons allen raakt in onze agenda’s en druk bezette levens. Hoe zorgen we er voor vele handen licht werk maken? Alvorens deze vraag te beantwoorden hebben we als club eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen van het participatiebeleid:

   

  1. Maximale keuzevrijheid

  • Keuze uit kleine taken (korte tijdsduur) die vaker voorkomen of grotere taken die minder vaak voorkomen.
  • Tijdstip naar eigen keuze, afhankelijk van de behoefte en de eigen agenda. Ruim van tevoren zijn opties inzichtelijk

   

  2. Aansluiten op dynamiek teams

  • Taken worden zoveel als mogelijk verdeeld in de teams
  • De Teamcoördinator is het aanspreekpunt.     
  • Indien je niet kunt ruil je met iemand anders (binnen je team)

   

  3. Maak het heel gemakkelijk

  • Communicatie en inschrijven via een app op je smartphone

   

  4. Planningen worden centraal gemaakt en gecommuniceerd

   

  5. Participatie is verplicht

  • Hardnekkige weigeraars betalen een participatiebedrag van 250 euro
  • In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd om af te wijken.

   

  Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars

  We willen met deze uitgangspunten het vele werk zo klein en laagdrempelig maken dat mensen geen "nee" meer kunnen zeggen. Maximale keuzevrijheid zorgt ervoor dat je zelf de taken kunt kiezen die je leuk vind op het tijdstip die jou het beste past. Je kunt kiezen tussen wat vaker kleine taken of minder vaak grotere taken. Als we het zo klein maken vinden we ook dat we het kunnen verplichten. ‘Verplicht’ is een vervelend woord, echter wel gepast vanwege de uitgangspunten en de noodzaak dat iedereen gaat meedoen. Als iemand echt niet wil participeren vragen we een participatiebijdrage van 250 euro.

  Hoe werkt (straks) de participatie in de praktijk?

  Met behulp van een demo filmpje wordt zichtbaar gemaakt hoe met moderne middelen het toegankelijker moet worden te weten waar hulp nodig is en dus om te kunnen participeren.

  https://www.youtube.com/watch?v=kuoHyGB73_E

  Je bent helemaal klaar om aan de wedstrijd te beginnen als de voetbal.nl app op de juiste wijze geïnstalleerd is op je smartphone. Als de module "vrijwilligerstaken" zichtbaar is in de app dan heb je de app op de juiste wijze geïnstalleerd. Voor meer informatie hierover kun je terecht op https://www.mvv58.nl/bij-mvv58-doet-iedereen-mee-werking-van-de-app/

  Overgangsseizoen

  Het eerste seizoen (2018-2019) wordt een overgangsseizoen. We zullen de app werkend moeten krijgen en het beleid zal moeten gaan voldoen aan de genoemde uitgangspunten. In de tussentijd vragen we de eerste elftallen om alvast hu bijdrage te leveren om de ontstane gaten in de planning dicht te lopen. Hierbij zal er rekening worden gehouden met beschikbare tijden en voorkeuren voor werkzaamheden (bar, schoonmaak, scheidsrechteren, etc.).   

  Participatiecommissie

  Een speciaal daarvoor ingestelde participatiegroep bereid het beleid voor een zorgt voor implementatie. Zij zijn ook bereikbaar voor allerhande vragen. Het gaat om de navolgende personen: Diederik Ridderhof, Dian van Wijk, Evelien Smits, Esther de Jongh, Irma Amama, Hans de Heus, Sjaak Manschot en Arjan van Bavelgem. De commissie is te bereiken via participatie@mvv58.nl

  FAQ:

  Mag je iemand boetes opleggen?

  Antwoord: Het is geen boete, maar een fors verhoogde bijdrage. Als dit het beleid is wat door een ledenvergadering is vastgesteld dan mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver willen we niet gaan. Het bestuur is overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan.  Het eerste seizoen dat we dit beleid toepassen is een overgangsperiode en zullen we ook als zodanig omgaan met de verhoogde bijdrage.  

  Gaan wij een jongen die studeert een boete van € 250 opleggen als zij niet participeren?

  Antwoord: We streven naar zo weinig mogelijk uitzonderingen omdat elke uitzondering een precedent schept. Wij denken overigens dat studerende jongeren ook tijd hebben om gedurende een seizoen 10 uur bij te dragen aan de club.   

  Ouders moeten participeren voor de kinderen, tot welke leeftijd moet dit? Wanneer moeten kinderen zelf participeren?

  Antwoord: Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 21 jaar. Het staat vrij om je kinderen om jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan.

  Ik ben spelend lid, maar voetbal zelf niet meer. Moet ik dan ook participeren?

  Antwoord: Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

  Hoeveel uren moet je minimaal participeren?

  Antwoord: Vooralsnog gaan we ervan uit dat we 10 uur per geregistreerd lid voldoende moet zijn om de behoeftes in te vullen. Ervaring in de praktijk gaat uitwijzen of het voldoende is.  

  Telt scheidsrechter zijn ook mee voor participatie?

  Antwoord: ja.

  Geldt het vlaggen bij een wedstrijd ook als participatie-activiteit? 

  Antwoord: Ja. Deze activiteit staat in het verlengde van het leiden van een wedstrijd, dus telt mee.

  Tellen taken in de teams ook mee?

  Antwoord: Het ophalen van drinken tijdens de rust en het wassen van shirtjes zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Teamcoördinator, Coach en/of Trainer tellen wel mee.

  Waar kan ik vragen stellen over de participatie?

  Antwoord: Vragen kun je stellen via participatie@mvv58.nl.