• Safe the date!!

  Noteer alvast in je agenda: woensdag 13 november 2019 Algemene Ledenvergadering MVV'58

  • 19:15 uur inloop met koffie en thee
  • 19:30 uur start vergadering
  • Locatie: kantine MVV   

  Vooruitlopend op de definitieve agenda hierbij alvast wat informatie over participatie:

  • Ondanks dat we alle leden hebben ingepland voor participatietaken hebben we nog steeds tekorten, met name op de zaterdagmiddag achter de bar en in de schoonmaak doordeweeks.
  • Als bestuur hebben we besloten om van deze nood een deugd te maken. Graag willen we onze jeugdleden (en kinderen van leden) in de leeftijd vanaf 16 tot ongeveer 20 de gelegenheid bieden om wat bij te verdienen in de keuken. De communicatie hieromtrent zorgde voor wat beroering omdat het leek alsof we nu overgaan op het betalen van vrijwilligers. Graag willen we dit bij deze rechtzetten en verder toelichten tijdens de ALV.
  • Om de (vaste) vrijwilligers op de zaterdagmiddag niet over te belasten hebben we helaas ook de keus moeten maken op bij onderbezetting de keuken te sluiten. De aanwezige vrijwilligers kunnen zich dan concentreren op de bar.
  • Om de tekorten op te lossen zullen we als club een aantal keuzes moeten maken. Deze willen we graag voorleggen, bespreken en in stemming brengen. Iedere bijdrage aan deze problematiek is van harte welkom. Stuur je ideeën vóór vrijdag 11 oktober naar bestuur@mvv58.nl. We kunnen de ingebrachte ideeën nog toevoegen aan de definitieve agenda en de overige zaken die in stemming worden gebracht.
  • Hoewel we het lastig hebben met de tekorten willen we ook niet voorbijgaan aan het feit dat heel veel meer leden nu hun steentje bijdragen. Dat is een geweldige stap die we als club hebben gezet. Namens jullie zelf hiervoor alvast hartelijke dank.  

  Met vriendelijke groet namens het bestuur,

  Friso Luimes