• Protocol MVV'58

  PROTOCOL MVV'58 per 15 december seizoen 2020/2021

  Na de persconferentie van 14 december jl. is er wederom een aanscherping maatregelen van kracht om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan..
  Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB en veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door verenigingen.
  Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per 14 december 2020 zijn opgesteld.
  Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club


  Spelers regels:
  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • vermijd drukke plekken en samenscholing met meer dan 2 personen tegelijk op 1,5 meter afstand


  Accommodatieregels
  Gehele complex is buiten de trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden gesloten voor iedereen , dus ook niet toegankelijk voor eigen leden met uitzondering van bestuursleden en geregistreerde vrijwilligers of team coördinatoren
  Kantine is gesloten
  Kleedkamers blijven gesloten
  Publiek en bezoekers zijn NIET toegestaan op het complex.
  Toiletgelegenheid en EHBO voorziening in kleedkamer 2 , permanent geopend tijdens trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden
  Voor de jeugd JO7 tot en met JO17/ MO17 geldt ;
  Thuis omkleden , thuis douchen ,
  Trainingen door de weeks volgens vastgesteld ( mogelijk afwijkend) schema en of op zaterdag op verzoek daartoe, in overleg
  Geen 1,5 meter regel van toepassing in het veld
  Onderlinge wedstrijden met eigen teams t/m JO17 zijn toegestaan


  Protocol MVV’58 15 december 2020
  Protocol MVV’58 per 15 december Seizoen 2020-2021
  Covid-19

  Voor de senioren Heren & dames (alsmede 18 jarigen in JO19) geldt;
  Thuis omkleden , thuis douchen ,
  Trainingen door de weeks , NIET op zaterdag
  1,5 meter regel blijft permanent van toepassing in en buiten het veld
  Trainen in vaste groepjes van maximaal 2 personen verspreid over het veld
  Alle groepjes duidelijk herkenbaar door afwijkende hesjes of shirts qua kleur , groepjes niet wisselen gedurende de training
  Trainingen senioren op heel veld
  Onderlinge wedstrijden zijn NIET toegestaan
  Trainer is verantwoordelijk voor naleving van de opgestelde regels en houd hier toezicht op zolang het team zich op het complex begeeft.
  Toegangscontrole , Corona preventie medewerker en vrijwilligers
  Tijdens openstelling van het complex zijn de trainers van de ,op dat moment trainende teams, verantwoordelijk voor naleving en handhaving coronaregels ten aanzien van club en overheid
  Er is vanaf half november géén algemene of specifieke corona preventie-medewerker meer aanwezig Het meest rechtse toegangshek voor het kunstgrasveld zal gebruikt worden als in-en uitgang tijdens de trainingen en of onderlinge wedstrijdjes bij de jeugd.
  Er is desinfectiemiddel aanwezig en kan desgewenst door iedere bezoeker gebruikt worden.
  Spelers, Trainers, leiders en assistenten krijgen alléén toegang tot het complex op het moment dat zijn of haar teams trainen op de aangegeven tijden inclusief 15 minuten voor aanvang en 15 minuten na afloop. Buiten deze momenten om is het complex voor hen niet toegankelijk !
  Trainers krijgt toegangscode van sleutelkluisje toegangspoort en kunnen bij calamiteit of t.b.v. toiletgang terecht in kleedkamer 2 welke geopend is.
  Na binnenkomst complex en direct na vertrek complex direct de poort weer sluiten teneinde ongewenste mensen van het complex te ‘weren’


  Vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden hebben altijd toegang tot het complex Specifiek ook team coördinatoren bij jongere jeugd.
  Publiek en toeschouwers zijn NIET toegestaan
  De overheid stelt dat niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid moeten krijgen om mee te trainen mochten zij dit willen. De verenigingen hebben hierbij een maatschappelijke functie gekregen. Mochten zich niet-leden melden aan de poort en mee willen trainen dan dient de trainer-of leider op dat moment deze mensen in 1e instantie door te verwijzen naar de technische commissie tc@mvv58.nl
  De TC zal de desbetreffende persoon of personen indelen in een team en de trainer daarvan op de hoogte stellen. De éérstvolgende training van dat betreffende team kan men dan meetrainen.
  Protocol MVV’58 15 december 2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Protocol MVV'58 per 19 november seizoen 2020/2021

  Na de persconferentie van 17 november jl. is er een lichte versoepeling op de huidige regels van kracht om de verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden.
  Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB en veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door verenigingen.
  Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per 17 november 2020 zijn opgesteld.
  Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club


  Spelers regels:
  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • vermijd drukke plekken en samenscholing met meer dan 4 personen tegelijk op 1,5 meter afstand


  Accommodatieregels
  Gehele complex is buiten de trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden gesloten voor iedereen , dus ook niet toegankelijk voor eigen leden met uitzondering van bestuursleden en geregistreerde vrijwilligers of team coördinatoren
  Kantine is gesloten
  Kleedkamers blijven gesloten
  Publiek en bezoekers zijn NIET toegestaan op het complex.
  Toiletgelegenheid en EHBO voorziening in kleedkamer 2 , permanent geopend tijdens trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden


  Voor de jeugd JO7 tot en met JO17/ MO17 geldt ;
  Thuis omkleden , thuis douchen ,
  Trainingen door de weeks volgens vastgesteld ( mogelijk afwijkend) schema en of op zaterdag op verzoek daartoe, in overleg
  Geen 1,5 meter regel van toepassing in het veld
  Onderlinge wedstrijden met eigen teams t/m JO17 zijn toegestaan
  Protocol MVV’58 19 november 2020
  Protocol MVV’58 per 19 november Seizoen 2020-2021
  Covid-19

  Voor de senioren Heren & dames geldt;
  Thuis omkleden , thuis douchen ,
  Trainingen door de weeks , NIET op zaterdag
  1,5 meter regel blijft permanent van toepassing in en buiten het veld
  Trainen in vaste groepjes van maximaal 4 personen verspreid over het veld
  Alle groepjes duidelijk herkenbaar door afwijkende hesjes of shirts qua kleur , groepjes niet wisselen gedurende de training
  Trainingen senioren op heel veld
  Onderlinge wedstrijden zijn NIET toegestaan
  Trainer is verantwoordelijk voor naleving van de opgestelde regels en houd hier toezicht op zolang het team zich op het complex begeeft.


  Toegangscontrole , Corona preventie medewerker en vrijwilligers
  Tijdens openstelling van het complex zijn de trainers van de , op dat moment trainende teams, verantwoordelijk voor naleving en handhaving coronaregels ten aanzien van club en overheid
  Er is vanaf 3 november géén algemene of specifieke corona preventie-medewerker aanwezig
  Het meest rechtse toegangshek voor het kunstgrasveld zal gebruikt worden als in-en uitgang tijdens de trainingen en of onderlinge wedstrijdjes bij de jeugd.
  Er is desinfectiemiddel aanwezig en kan desgewenst door iedere bezoeker gebruikt worden.
  Spelers, Trainers, leiders en assistenten krijgen alléén toegang tot het complex op het moment dat zijn of haar teams trainen op de aangegeven tijden inclusief 15 minuten voor aanvang en 15 minuten na afloop. Buiten deze momenten om is het complex voor hen niet toegankelijk !
  Trainers krijgt toegangscode van sleutelkluisje toegangspoort en kunnen bij calamiteit of t.b.v. toiletgang terecht in kleedkamer 2 welke geopend is.
  Na binnenkomst complex en direct na vertrek complex direct de poort weer sluiten teneinde ongewenste mensen van het complex te ‘weren’
  Vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden hebben altijd toegang tot het complex Specifiek ook team coördinatoren bij jongere jeugd.
  Publiek en toeschouwers zijn NIET toegestaan
  De overheid stelt dat niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid moeten krijgen om mee te trainen mochten zij dit willen. De verenigingen hebben hierbij een maatschappelijke functie gekregen. Mochten zich niet-leden melden aan de poort en mee willen trainen dan dient de corona preventie medewerker ze in 1e instantie door te verwijzen naar de technische commissie tc@mvv58.nl
  De TC zal de desbetreffende persoon of personen indelen in een team en de trainer daarvan op de hoogte stellen. De éérstvolgende training van dat betreffende team kan men dan meetrainen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  PROTOCOL MVV'58 per 3 november seizoen 2020/2021

  Na de persconferentie van 3 november jl. zijn er wederom een aantal regels van kracht om de 

  verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden.
  Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB en veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door verenigingen.
  Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal
  hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per 15 oktober 2020 zijn opgesteld.
  Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen
  overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club

  Spelers regels:
  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • vermijd drukke plekken en samenscholing met meer dan 2 personen tegelijk op 1,5 meter afstan

  Accommodatieregels
  -Gehele complex is buiten de trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden gesloten voor iedereen ,
  dus ook niet toegankelijk voor eigen leden. 
  -Kantine is gesloten
  -Kleedkamers blijven gesloten
  -Publiek en bezoekers zijn NIET toegestaan op het complex.
  -Toiletgelegenheid en EHBO voorziening in kleedkamer 2 , permanent geopend tijdens
  trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden


  Voor de jeugd JO7 tot en met JO17/ MO17 geldt ;
  Thuis omkleden , thuis douchen ,
  Trainingen door de weeks volgens vastgesteld ( mogelijk afwijkend) schema en of op zaterdag op
  verzoek daartoe, in overleg
  Geen 1,5 meter regel van toepassing in het veld
  Onderlinge wedstrijden met eigen teams t/m JO17 zijn toegestaan

  Protocol MVV’58 03 november 2020

  Protocol MVV’58 per 3 november Seizoen 2020-2021  Covid-19

  Voor de senioren Heren & dames geldt;
  -Thuis omkleden , thuis douchen ,
  - Trainingen door de weeks , NIET op zaterdag
  -1,5 meter regel blijft permanent van toepassing in en buiten het veld
  -Trainen in vaste groepjes van maximaal 2 personen verspreid over het veld
  -Alle groepjes duidelijk herkenbaar door afwijkende hesjes of shirts qua kleur , groepjes niet wisselen
  gedurende de training
  -Trainingen senioren op heel veld
  -Onderlinge wedstrijden zijn NIET toegestaan
  -Trainer is verantwoordelijk voor naleving van de opgestelde regels en houd hier toezicht op zolang het
  team zich op het complex begeeft.

  Toegangscontrole , Corona preventie medewerker en vrijwilligers
  Tijdens openstelling van het complex zijn de trainers van de , op dat moment trainende teams,
  verantwoordelijk voor naleving en handhaving coronaregels ten aanzien van club en overheid
  Er is vanaf 3 november géén algemene of specifieke corona preventie-medewerker aanwezig
  Het meest rechtse toegangshek voor het kunstgrasveld zal gebruikt worden als in-en uitgang tijdens
  de trainingen en of onderlinge wedstrijdjes bij de jeugd.
  Er is desinfectiemiddel aanwezig en kan desgewenst door iedere bezoeker gebruikt worden.

  Spelers, Trainers, leiders en assistenten krijgen alléén toegang tot het complex op het moment dat
  zijn of haar teams trainen op de aangegeven tijden inclusief 15 minuten voor aanvang en 15 minuten
  na afloop. Buiten deze momenten om is het complex voor hen niet toegankelijk !
  Trainers krijgt toegangscode van sleutelkluisje toegangspoort en kunnen bij calamiteit of tbv
  toiletgang tercht in kleedkamer 2 welke geopend is.
  Na binnenkomst complex en direct na vertrek complex direct de poort weer sluiten teneinde
  ongewenste mensen van het complex te ‘weren’

  Vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden hebben altijd toegang tot het complex
  Specifiek ook teamcoordinatoren bij jongere jeugd.
  Publiek en toeschouwers zijn NIET toegestaan


  De overheid stelt dat niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid moeten krijgen om mee te trainen
  mochten zij dit willen. De verenigingen hebben hierbij een maatschappelijke functie gekregen.
  Mochten zich niet-leden melden aan de poort en mee willen trainen dan dient de corona preventie
  medewerker ze in 1e instantie door te verwijzen naar de technische commissie tc@mvv58.nl
  De TC zal de desbetreffende persoon of personen indelen in een team en de trainer daarvan op de
  hoogte stellen. De éérstvolgende training van dat betreffende team kan men dan meetrainen.


  Protocol MVV’58 03 november 2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  protocol per 13 oktober

  Na de persconferentie van 13 oktober jl. zijn er wederom een aantal regels van kracht om de verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden.
  Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB en veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door verenigingen.
  Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per 15 oktober 2020 zijn opgesteld.
  Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club

  Spelers regels:
  * heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  * ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  * was vaak uw handen;
  * vermijd drukke plekken en samenscholing met max. 4 personen tegelijk op 1,5 meter afstand

  Accommodatieregels
  * Gehele complex is buiten de trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden gesloten voor iedereen , dus ook niet toegankelijk voor eigen leden.
  * Kantine is gesloten
  * Kleedkamers blijven gesloten
  * Publiek en bezoekers zijn NIET toegestaan op het complex.
  * Toiletgelegenheid en EHBO voorziening in kleedkamer 2 , permanent geopend tijdens trainingsmomenten en of onderlinge wedstrijden

  Voor de jeugd JO7 tot en met JO19/ MO19 geldt ;
  * Thuis omkleden , thuis douchen ,
  * Trainingen door de weeks volgens vastgesteld ( mogelijk afwijkend) schema en of op zaterdag op verzoek daartoe, in overleg
  * Geen 1,5 meter regel van toepassing in het veld
  * Onderlinge wedstrijden met eigen teams t/m JO19 zijn toegestaan

  Voor de senioren Heren & dames geldt;
  * Thuis omkleden , thuis douchen ,
  * Trainingen door de weeks , NIET op zaterdag
  * 1,5 meter regel blijft permanent van toepassing in en buiten het veld
  * Trainen in vaste groepjes van maximaal 4 personen verspreid over het veld
  * Alle groepjes duidelijk herkenbaar door afwijkende hesjes of shirts qua kleur , groepjes niet wisselen gedurende de training
  * Trainingen senioren op heel veld
  * Onderlinge wedstrijden zijn NIET toegestaan
  * Trainer is verantwoordelijk voor naleving van de opgestelde regels en houd hier toezicht op zolang het team zich op het complex begeeft.
  Toegangscontrole , Corona preventie medewerker en vrijwilligers

  Tijdens openstelling van het complex is er altijd een corona preventie medewerker aanwezig welke het toegangshek openmaakt en zal toezien op handhaving van de regels aan het hek tijdens betreding van het complex. ( coronapreventie geldt ook als participatie en participatie-uren )

  Het meest rechtse toegangshek voor het kunstgrasveld zal gebruikt worden als in-en uitgang tijdens de trainingen en of onderlinge wedstrijden.

  Er is desinfectiemiddel aanwezig en kan desgewenst door iedere bezoeker gebruikt worden.

  Spelers, Trainers, leiders en assistenten krijgen alléén toegang tot het complex op het moment dat zijn of haar teams trainen op de aangegeven tijden inclusief 15 minuten voor aanvang en 15 minuten na afloop. Buiten deze momenten om is het complex voor hen niet toegankelijk !

  Vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden hebben altijd toegang tot het complex Publiek en toeschouwers zijn NIET toegestaan

  De overheid stelt dat niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid moeten krijgen om mee te trainen mochten zij dit willen. De verenigingen hebben hierbij een maatschappelijke functie gekregen. Mochten zich niet-leden melden aan de poort en mee willen trainen dan dient de corona preventie medewerker ze in 1e instantie door te verwijzen naar de technische commissie tc@mvv58.nl
  De TC zal de desbetreffende persoon of personen indelen in een team en de trainer daarvan op de hoogte stellen. De éérstvolgende training van dat betreffende team kan men dan meetrainen.
  Corona preventie medewerker krijgt toegangscode van sleutelkluisje toegangspoort en kan bij slecht weer in kleedkamer 2 terecht en aldaar ook koffie pakken ( senseo)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Onderstaand protocol is op dit moment NIET VAN TOEPASSING.

   

  Na de start van het nieuwe seizoen zijn er wederom een aantal regels van kracht om de verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden.

  Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB maar met name veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door verenigingen.

  Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per 28 september zijn opgesteld.

  Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club

  Spelers regels:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;

  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;

  • was vaak uw handen;

  • vermijd drukke plekken op de accommodatie , gespreid douchen (>18 jr.) en om en om douchen met max. 4 personen tegelijk op 1,5 meter afstand

  Vervoer spelers naar complex en t.b.v. uitwedstrijden

  Algemene richtlijnen RIVM en Overheid wordt gevolgd voor jeugd tot en met 18 jaar

  In de auto geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

   Het is een advies. Je kunt dus geen boete krijgen als je geen mondkapje draagt. Maar we raden het wél aan. Zo zorgen we er samen voor dat het virus zich niet weer kan verspreiden en dat we de vrijheden van nu kunnen behouden.

  Accommodatieregels

  De kantine is gesloten

  Publiek en bezoekers van thuisspelende teams zijn NIET toegestaan op het complex.

  Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen noodzakelijke chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Ouders die als noodzakelijk chauffeur naar MVV'58 komen, van bezoekende teams mogen dus de wedstrijd bekijken. Ouders van thuisspelende teams mogen de wedstrijd niet bekijken.

  Alle bezoekende teams bij MVV’58 dienen zich bij aankomst en aanmelding ( in de hoedanigheid van leider) te registreren via een QR code welke gescand kan worden op het terrein (kassahokje) kleedkamers en in de bestuurskamer.

  De registratie is gelijkgesteld bij alle verenigingen en kan indien noodzakelijk door de GGD gebruikt worden voor tracering en verspreiding. De registratie wordt na 2 weken automatisch verwijderd.

  Kleedkamergebruik

  Op aanwijzing van gastvrouw of gastheer MVV’58 , na aanmelding bij bestuurskamer !!

   

  Voor de jeugd JO7 tot en met JO12 geldt ;

  Thuis omkleden , thuis douchen , er zijn wel  kleedkamers beschikbaar voor eventueel wisselen kleding , om iets schoons aan te trekken en om droog te zitten juist voor en juist na de wedstrijden.

  Er is maximaal 1 volwassene toegestaan in de kleedkamer als leider/trainer per team

  Er kunnen 2 teams toebedeeld worden per kleedkamer , probeer onderling af te spreken om het gebruik hiervan te spreiden en te beperken.

  Gebruik kleedkamer vanaf 15 min. Voor de wedstrijd tot 15 min. Na de wedstrijd

  NIET DOUCHEN

   

  Voor de jeugd JO13/ MO13 t/m JO17/MO17 geldt;

  Thuis omkleden , niet douchen

  Er is wel een kleedkamer beschikbaar per team

  Maximaal 1 volwassene toegestaan in de kleedkamer als leider/trainer per team

  Gebruik kleedkamer vanaf 30 min. Voor de wedstrijd tot 30 min. Na de wedstrijd

  NIET DOUCHEN

   

  Voor jeugd JO19/MO19 en senioren geldt;

  Alle kleedkamers en douches zijn opengesteld. houd hierbij 1,5 meter afstand;

  Waar mogelijk en wanneer er voldoende kleedkamercapaciteit aanwezig is worden teams over meerdere kleedkamers verdeeld. (denk aan doordeweekse wedstrijden)

  Ook in de douches is de 1.5 meter regeling van toepassing, in de praktijk betekend dit maximaal 4 personen tegelijkertijd douchen.

  Probeer de kleedkamerdruk te vermijden, doseer het gebruik van de kleedkamer en vertrek direct uit de kleedkamer wanneer je al dan niet gedouched en omgekleed bent.

  Geef teamgenoten de ruimte, wacht desgewenst buiten de kleedkamer en blijf dus niet onnodig in de kleedkamer zitten.

  Er zijn geen ouders of coördinatoren toegestaan in de kleedkamer. Alleen de leider/coach van het elftal is toegestaan in de kleedkamer samen met het betreffende team.

   

  Ten aanzien van dit kleedkamerbeleid zal door het wedstrijdsecretariaat wekelijks de tegenstanders geïnformeerd worden per mail , op uiterlijk donderdag voor de wedstrijddag.

  Een en ander om de tegenstanders op de hoogte te brengen van ons beleid en dit protocol

   

  Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag géén publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat een ieder buiten het veld  1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen;

  De persoon die bestuurskamerdienst heeft ( OC lid , TC lid , vrijwilliger of bestuurslid )  is op speeldagen de verantwoordelijke ten aanzien van het protocol, tevens aanspreekpunt voor een ieder en richting de gemeente en veiligheidsregio.

  Deze persoon is op speeldagen de Corona preventiemedewerker (HESJE AAN )

   

  Protocollen uitprinten , ophangen , op de website en op Social media verspreiden en blijven updaten zolang als nodig . Dit m.b.t. informatie leden, bezoekers en ouders van leden.

  Deel uitgeprinte protocollen uit aan leiders van teams en bezoekende teams tijdens speeldagen

  (actie gastvrouw/ gastheer MVV’58)

   

  OP speeldagen is alleen de hoofd-toegangspoort geopend nabij de kantine.

  Bij de kantine wordt een routing vastgesteld middels pijlen , ingang en uitgang

   

  Voor leiders van teams zijn desinfectiemiddelen aanwezig zodat zij voetbalspullen kunnen reinigen na gebruik . Buitenkraan wordt wederom voorzien van tuinslang en sproeikop om te kunnen reinigen.

   

  Leiders dienen er op toe te zien dat kleedruimten zoveel als mogelijk worden geventileerd

  en zet indien nodig/mogelijk ramen open;

   

  Scheidsrechter en arbitrage regels;

  Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd

  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Er wordt geen line-up gedaan.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
   • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

   

  Bij momenten in de wedstrijd waarbij de 1,5-meteregel niet wordt nageleefd is het aan de scheidsrechter hier de aanvoerders en de leiders op te wijzen

  Denk aan momenten bij wissels, doelpunt vieren of een ‘opstootje’

  Ook de ruimte in de dug-out geld als 1,5-meterregel in de basis !!!

  Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen!

  De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij MVV’58.

   

  Wijs spelers op risico verspreiding bij aanvang wedstrijd

  Informeer aanvoerders en leiders over ‘uitsnuiten neus’ naar de grond gericht en spugen direct naar de grond gericht voor ieders veiligheid en gezondheid.

   

  Na de wedstrijd

  Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht).

   

  Hygiëneregels ten aanzien van vrijwilligers ,keuken en bestuurskamerdienst;

   

  Schud geen handen

   

  Kantine en keuken zijn gesloten !!

   

  Wijs mensen op 1,5-meterregel en blijf waarschuwen

  Hoeveelheid zitplaatsen in de kantine is teruggebracht zodat een ieder op gepaste afstand kan zitten.

   

  Stel aan leiders desinfectie ter beschikking waar nodig ( via bestuurskamer uit te geven en retour te vragen)

  Te verzorgen door de afdeling bardienst / keuken

   

  Vermijd in en uitlopen van onbevoegden in bestuurskamer

  Hanteer ook in bestuurskamer de 1,5-meterregel en laat mensen via achterdeur de bestuurskamer verlaten. (toezicht door gastvrouw of gastheer vereniging )

  Kijk ook op de website van de KNVB waarop vele vragen worden beantwoord. https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal