• Protocol MVV'58

   

  PROTOCOL PER 20 augustus 2021

   

  Na de persconferentie van 13 augustus jl. is er wederom een versoepeling in maatregelen gekomen in de strijd tegen het Covid-19.

  Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB en veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door verenigingen.

   

  Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per augustus 2021 weer zijn opgesteld. 

  Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club 

   

  Algemene regels en Spelers regels:

  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen of doe een zelftest

  • Ga of laat je testen wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,

  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  • vermijd drukte;

  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

  • schud geen handen;

  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 1. 5 meter regel buiten het veld 

  • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden

  als dit nodig is voor de sportbeoefening;

   

   

  Accommodatieregels

  Maatregelen

  *Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

  *Publiek: het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. 

  *Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht

  *kleedkamers en douches zijn geopend. 

  Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen.

  • sportkantines en terrassen mogen open officieel tot 2 uur na afloop van de laatste wedstrijd

  • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet

  achter slot en grendel zitten;

  • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat

  vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter

  afstand van elkaar kunnen houden;

  • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);

  • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de

  wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden

  uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover

  zijn.

   

   

  Toegangscontrole , Corona preventie medewerker en vrijwilligers

  Het complex is vrij toegankelijk , vanaf augustus zijn er geen corona preventie medewerkers meer ingesteld en zijn er geen beperkingen qua toegang complex 

   

   

  Sociaal-en Maatschappelijke functie

  De overheid stelt dat niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid moeten krijgen om mee te trainen mochten zij dit willen. De verenigingen hebben hierbij een maatschappelijke functie gekregen.

  Mochten zich niet-leden melden aan de poort en mee willen trainen dan dient de trainer-of leider op dat moment deze mensen in 1e instantie door te verwijzen naar de technische commissie tc@mvv58.nl

  De TC zal de desbetreffende persoon of personen indelen in een team en de trainer daarvan op de hoogte stellen. De éérstvolgende training van dat betreffende team kan men dan meetrainen.

   

   

   

  Protocol MVV’58  20 augustus 2021

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  PROTOCOL MVV'58 PER 5 juni

  Na de persconferentie van 28 mei jl. is er wederom een versoepeling in maatregelen gekomen in de strijd tegen het Covid-19.
  Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB en veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door verenigingen. Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per 24 februari 2021 zijn opgesteld.
  Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club
  Algemene regels:
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit
  is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn;
  • binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten; • kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen, zie voor meer informatie bij de veelgestelde vragen;
  Spelers regels:
  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 13 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (buiten het veld)
  • was vaak uw handen;
  • vermijd in het algemeen en op het complex drukke plekken en samenscholing met meer dan 3 personen tegelijk op 1,5 meter afstand
  Protocol MVV’58 5 juni 2021
  Protocol MVV’58 per 5 juni Seizoen 2020-2021 Covid-19

  Accommodatieregels
  • volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn;
  • binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten; • kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen.
  • Publiek en bezoekers zijn NIET toegestaan op het complex.
  • sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur.
  Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn
  niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine al
  op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
  Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering
  van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden;
  • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet
  achter slot en grendel zitten;
  • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat
  vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter
  afstand van elkaar kunnen houden;
  • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
  • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de
  wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden
  uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover
  zijn.
  Voor de jeugd JO7 tot en met JO19 ( tot 18 jaar) geldt ;
  • personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;
  • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
  • er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden;
  • binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten;
  • groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
  • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
  • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches, rijouders naar een uitwedstrijd en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.
  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
  • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit.
  • kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen.
  Protocol MVV’58 5 juni 2021

  Voor de senioren Heren & dames (ouder dan 17 jaar) geldt;
  • personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club • groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
  • tijdens het sporten en aanwezigheid op het veld of dug-out hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden
  als dit nodig is voor de sportbeoefening;
  • kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom
  bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen.
  •Trainingen door de weeks , NIET op zaterdag
  •1,5 meter regel blijft permanent van toepassing buiten het veld
  •Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan
  Trainer is verantwoordelijk voor naleving van de opgestelde regels en houd hier toezicht op zolang het team zich op het complex begeeft.
  Toegangscontrole , Corona preventie medewerker en vrijwilligers
  Tijdens openstelling van het complex zijn de trainers van de ,op dat moment trainende teams, verantwoordelijk voor naleving en handhaving coronaregels ten aanzien van club en overheid
  Er is géén algemene of specifieke corona preventie-medewerker meer aanwezig
  Het algemene en centrale toegangshek voor het complex zal gebruikt worden als in-en uitgang tijdens de trainingen en of wedstrijdjes bij de jeugd.
  Er is desinfectiemiddel aanwezig en kan desgewenst door iedere bezoeker gebruikt worden.
  Vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden hebben altijd toegang tot het complex Specifiek ook team coördinatoren en noodzakelijke begeleiders bij jongere jeugd. Publiek en toeschouwers zijn NIET toegestaan
  Sociaal-en Maatschappelijke functie
  De overheid stelt dat niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid moeten krijgen om mee te trainen mochten zij dit willen. De verenigingen hebben hierbij een maatschappelijke functie gekregen. Mochten zich niet-leden melden aan de poort en mee willen trainen dan dient de trainer-of leider op dat moment deze mensen in 1e instantie door te verwijzen naar de technische commissie tc@mvv58.nl
  De TC zal de desbetreffende persoon of personen indelen in een team en de trainer daarvan op de hoogte stellen. De éérstvolgende training van dat betreffende team kan men dan meetrainen.
  Protocol MVV’58 5 juni 2021