• Vragen & Antwoorden  Het is geen boete, maar een fors verhoogde bijdrage. Als dit het beleid is wat door een ledenvergadering is vastgesteld dan mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver willen we nog niet gaan. Het bestuur is overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan.

  We streven naar zo weinig mogelijk uitzonderingen omdat elke uitzondering een precedent schept. Wij denken overigens dat studerende jongeren ook tijd hebben om gedurende een seizoen 15 uur bij te dragen aan de club.

  Officieel participeren ouders in plaats van hun kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Het staat vrij om je kinderen op jongere leeftijd te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen zich ook opgeven voor kantinedienst op de zaterdagochtend.

  Ouders met meerdere thuiswonende kinderen die zelf nog geen bijdrage kunnen leveren, vragen we per extra kind 5 uur extra participatie. Zodra de kinderen in staat zijn om zelf bij te dragen geldt ook voor hen een participatiebijdrage van 15 uur.

  Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

  Vooralsnog gaan we ervan uit dat we 15 uur per geregistreerd lid voldoende moet zijn om de behoeftes in te vullen.

  Ja.

  Het ophalen van drinken tijdens de rust ,het wassen van shirtjes en rijden naar wedstrijden zien wij als basistaken, die tellen niet mee voor de participatie. Het vervullen van de rollen als Teamcoördinator, Coach en/of Trainer tellen wel mee.

  Vragen kun je per mail stellen aan de participatiecommissie.

  Niet alle taken binnen de vereniging staan in de app en er kan dus ook niet op alle taken worden ingeschreven voor participatie. Gelukkig hebben we een groep vaste vrijwilligers die veel meer dan 15 uur bijdragen als trainer, coach, commissielid of bestuurslid. Participanten worden gevraagd en ingepland op taken die we niet ingevuld krijgen met vaste vrijwilligers. We proberen rondom bepaalde activiteiten vaste teams te bouwen die een bepaald gebied voor hun verantwoording nemen. Er zijn ook activiteiten waar dit nog niet lukt. Denk bijvoorbeeld aan de kantinecommissie, de activiteitencommissie en de schoonmaak. Vooral de coördinerende karretrekkers worden node gemist. Vind je het leuk om zoiets te gaan doen? Laat dit dan per mail weten aan de participatiecommissie.

  We weten dat ons participatiebeleid vragen en soms ook weerstand oproept. Voor wat betreft de kantine krijgen we bijvoorbeeld vaak de vraag of we dit werk niet kunnen uitbesteden naar een uitbater of een betaalde kantinebeheerder. Naar de toekomst toe sluiten we niks uit, echter in de huidige setting kost een dergelijke oplossing enorm veel geld en daarbij zullen we aanvullend alsnog een beroep moeten doen op de leden om de roosters ingevuld te krijgen.

  We staan open voor kritiek en goede ideeën om ons beleid te verbeteren. Er zijn echter wel een paar uitgangspunten die we bij MVV’58 belangrijk vinden. Deze kun je terugvinden op deze pagina. Aan nieuwe leden vragen we om die uitgangspunten te onderschrijven. In essentie komen die uitgangspunten op het volgende neer:

  Leden van MVV’58 dragen bij aan het draaiend houden van de club. De club is ook een beetje van jou. Wel gebruik maken van alle faciliteiten en niet bijdragen is geen optie. Als alle leden hun steentje bijdragen draait de club als een zonnetje en hebben we geen tekorten.

  Een veelvoorkomende reden waarom er weerstand is om te participeren ligt ook in het spreekwoord Onbekend maakt onbemind. Als je nog nooit in de kantine hebt gewerkt kan het soms spannend zijn. Hoe werkt de kassa? Waar staat alles? Hoe werkt de biertap? Moet ik ook frituren? Moet ik kunnen hoofdrekenen? Hoe zet ik koffie? Wie zijn de leden met wie ik samenwerk? Zo een paar vragen en onzekerheden waar nieuwe leden mee kampen. De ervaring leert dat als je éénmaal in de kantine hebt gewerkt, nagenoeg alle bezwaren wegvallen. De kassa werkt heel simpel en je wordt al snel op weg geholpen door andere leden.

  De kantine is de plek waar we de meeste participanten nodig hebben. Deze planning is opgebouwd uit meerdere ‘lagen’. Het leeuwendeel van de planning wordt gevormd door de leden die een aantal uren per seizoen participeren. We streven er naar om hier vaste vrijwilligers aan toe te voegen, die weten hoe alles werkt en zijn kunnen participanten begeleiden in hun taken. Als noodmaatregel hebben we ook de mogelijkheid om jeugdigen te betalen voor kantinediensten. Het gaat hier om leden (of kinderen van leden) in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar die wat bij kunnen verdienen in de kantine. Voorwaarde is wel dat eerst de participatie-uren moeten worden ingevuld.

  Er zijn soms situaties waarin de voetbal.nl app een melding geeft voor serverfout. We kunnen niet al deze meldingen voorkomen. Wel weten we dat de mutatie in het systeem wordt doorgevoerd, zelfs met een servermelding.

  In de voetbal.nl app is het mogelijk om alle dagen uit te zetten en/of om je alleen op te geven voor de zondag, de maandag, de woensdag en de vrijdag. Allemaal dagen waarop er nauwelijks tot geen activiteiten plaatsvinden op de club. Er zijn leden die alleen deze dagen aankruisen. Beetje flauw. We gaan hier dan ook geen rekening mee houden. Als je niet wilt participeren is het mogelijk om een verhoogde participatiebijdrage te betalen. Zie hiervoor het kopje “Verhoogde participatiebijdrage voor hardnekkige weigeraars”.