• Participatiebeleid – Update september 2020

   Beste MVV-ers,

   Via de teamapps hebben jullie meegekregen dat we grote problemen hebben met de uitvoering van het participatiebeleid. Hierbij een update over de situatie en de stappen die we zetten om dit probleem op te lossen. Voordat we dat doen ook alvast veel dank aan diegenen die juist in deze tijd inspringen en de kantine draaiende houden!

   Teamplanning alleen als noodmaatregel

  Via de teamapps hebben we medegedeeld dat we noodgedwongen overgaan op een kantinebezetting die verzorgd wordt door de teams die thuisspelend zijn, lees: tijdens of vlak na de wedstrijden leveren teams capaciteit aan de kantine. We hebben hard gewerkt aan een schema waarin we deze werkwijze vast kunnen leggen en zijn er achter gekomen dat deze methodiek voor de langere termijn niet werkt. Tegelijkertijd zijn er een aantal leden opgestaan (toppers!) die mee willen helpen om de participatie op basis van persoonsplanning weer vlot te trekken.

   We pakken de draad weer op

  We pakken de draad dus weer op waar die is blijven liggen. Alle leden die zich nog niet hebben ingeschreven op een taak - of die het participatieformulier waarin je aangeeft wat je voorkeuren zijn nog niet hebben ingevuld - krijgen alsnog de gelegenheid om dit te doen. Het participatieteam gaat vervolgens alle leden - die nog niet of onvoldoende participeren - inplannen op een taak en een tijdstip ergens in het seizoen. Als je het participatieformulier hebt ingevuld houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee. Heb je deze niet ingevuld, dan wordt je ingepland op de nog openstaande tijdstippen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

   Planning in de voetbal.nl-app

  Het maken van de planning is een uiterst intensieve en delicate klus (we kunnen nog hulp gebruiken!). De planning wordt ingevoerd in Sportlink en wordt vervolgens voor iedereen zichtbaar. Daarnaast krijg je een mail (hou ook je spam-box in de gaten!) waarin de tijdstippen staan vermeld en krijg je meerdere keren een herinneringsbericht. Kun je echt niet? Zorg dan zelf voor vervanging door bijvoorbeeld te ruilen met een ander teamlid.

   Alle taken ingevuld met één duimbeweging

  Wij denken dat we alle taken (!) ingevuld krijgen als alle leden 15 uur leveren. Mochten er toch nog gaten ontstaan dan zijn deze zichtbaar in de voetbal.nl-app. Met één duimbeweging schrijf je jezelf in; een extra bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

   Zolang er nog geen planning is…

  Zolang we de planning nog niet ingevuld en gecommuniceerd hebben blijft het nog even schipperen:

  • Jullie zien allemaal de oproepen via de teamapps binnenkomen, schrijf je alvast in via de voetbal.nl-app of stuur een berichtje aan je teamcoöordinator als je kunt bijspringen.
  • Als noodmaatregel hebben we ook de mogelijkheid heropend om jeugdigen te betalen voor kantinedienst.
   • Het gaat hier om leden (of kinderen van leden) in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar die wat bij kunnen verdienen in de kantine.
   • Voorwaarde is wel dat eerst de participatie-uren moeten worden ingevuld.
   • Meer informatie en aanmeldingen via participatie@mvv58.nl 
  • Als laatste en uiterste maatregel vragen we in noodsituaties de teamcoöordinatoren om mensen af te vaardigen naar de bar, tijdens of vlak na trainingen en wedstrijden.

   Invullen voor 3 oktober!

  Kort maar goed: vul het participatieformulier in vóór 3 oktober 2020. https://www.mvv58.nl/participatieformulier

  Dank alvast voor jullie medewerking!

   Mede namens de participatiecommissie een sportieve groet,

  Met vriendelijke groet,
  Friso Luimes
  Bestuur MVV’58

  Ps. Alle ins & outs over het participatiebeleid vind je op 
  https://www.mvv58.nl/participatiebeleid

   E  : bestuur@mvv58.nl