• Wat jammer dat je het lidmaatschap bij MVV'58 wilt opzeggen. Om je lidmaatschap op te zeggen dien je het opzeggingsformulier in te vullen en te mailen naar de ledenadministratie. Alleen per mail verzonden opzeggingen zullen worden verwerkt. Klik op het PDF symbool om het opzeggingsformulier te openen.

  Hoe is de ledenadministratie te bereiken? 

  Deze kun je bereiken via ledenadministratie@mvv58.nl

  Welke stappen moet je ondernemen indien je opzegging een overschrijving naar een andere vereniging betreft:

  • Speler meldt zich eerst af bij de oude vereniging door het mailen van het opzeggingsformulier en krijgt de relatiecode mee
  • Speler meldt zich met zijn/haar relatiecode bij de nieuwe vereniging
  • Speler vult een aanmeld-/inschrijfformulier in en levert de getekend in bij de nieuwe vereniging.
  • Een overschrijving moet uiterlijk 15 juni, 23.59 uur zijn aangevraagd bij en door de nieuwe vereniging. Start hier dus tijdig mee.

  Wanneer wordt mijn opzegging verwerkt?

  • Een overschrijving of opzegging kan alleen doorgang vinden indien aan alle contributieeisen is voldaan
  • Indien alle kleding, tas en andere in het bezit zijnde zaken van MVV'59 door het lid zijn ingeleverd.
  • Een opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 augustus te zijn doorgevoerd. Opzeggen na deze datum houdt in dat je verplicht bent  voor het gehele seizoen contributie te betalen