• Dragende krachten gezocht!

  Onstuimige groei

   

  MVV’58 maakt een onstuimige groei door. De 600-leden grens is in zicht, het heeft er alle schijn van dat deze groei zich onverminderd doorzet. In de Plantage wordt er tot 2030 volop doorgebouwd, het voetbal en ook heel specifiek het damesvoetbal zijn inmens populair en volkssport nummer 1. MVV’58 is nu al de grootste sportvereniging in de Gemeente West-Betuwe.   

   

  Oproep aan de Gemeente

  Deze groei plaats onze vereniging voor allerhande uitdagingen. Op een aantal terreinen groeien we letterlijk uit onze jas. Het signaal dat we aan de Gemeente West Betuwe geven: help ons om de voorzieningen op orde te krijgen, anders zijn we helaas genoodzaakt om al op korte termijn een ledenstop in te stellen. Dit komt de aantrekkelijkheid van de nieuwe wijk en gezonde ontwikkeling van inwoners en de leefbaarheid niet ten goede. Daarbij ligt het ook niet in lijn met de wens van de gemeente om sport en gemeenschapszin te stimuleren in de gemeente West Betuwe.

   

  Lid zijn is bijdragen

  Er zijn echter ook uitdagingen die we als leden zelf moeten oplossen. Dit betreft de bemensing van allerhande taken, rollen en functies binnen de vereniging. De tijd is voorbij dat je als lid alleen naar de vereniging komt om te voetballen en te genieten van al het werk dat anderen voor je doen. Lid zijn van MVV’58 betekent dat je bijdraagt aan een vereniging die voor een deel ook van jouw is. Deze omslag is voor een deel al ingezet en we zien meer leden als ooit meedraaien en hun steen(tje) bijdragen. Helaas is dit toch niet genoeg. Om die reden heeft de ALV besloten om de verplichte participatie-uren te verhogen van 10 naar 15 uur. Meer hierover – en andere maatregelen - lees je in het ALV-verslag: https://www.mvv58.nl/alv/

   

  Dragende krachten

  Naast al die handen aan de ploeg zijn we ook op zoek naar leden die het leuk om een dragende verantwoordelijkheid op zich te nemen. Sonja heeft aangegeven om met ingang van het volgende seizoen te gaan stoppen met haar rol als Participatie- en Barcoördinator. Dat vinden we erg jammer. Na het vertrek van Gerda (die het reilen en zeilen van de bar en de activiteitencommissie regelde) heeft Sonja handen en voeten gegeven aan het participatiebeleid waardoor erg veel leden hun bijdrage zijn gaan leveren aan de vereniging. Geen gemakkelijke taak naast de zorg voor de bar- en de keuken. We zijn haar erg dankbaar en we hopen dat ze haar steentje blijft bijdragen!

   

  Omdat Sonja met  haar rol als Participatie- en Barcoördinator stopt zoeken we met ingang van het nieuwe seizoen – ook met het oog op de groei van de vereniging - twee coördinatoren.

   Wat houden die rollen in?  

   

  1.       Participatiecoördinator

  ·         Vaststellen van behoeften vereniging door communicatie en afstemming met commissieleden en voorzitters

  ·         ‘Menukaart’ opstellen waaruit leden participatie kunnen samenstellen

  ·         Wensen van leden en behoefte vereniging ‘matchen’ door opstellen participatieplanning

  ·         Communicatie met leden over hun taken en uren

  ·         Monitoren en managen van wijzigingen

  ·         Samenwerken en afstemmen met bestuur over uitvoering van beleid

  ·         Voordeel van deze rol is dat de taken grotendeels vanuit huis kunnen worden gedaan

  ·         Tijdsbesteding: 2 a 3 uur per week (voorbereiding nieuwe seizoen meer, later minder)

   

  2.       Bar- en keukencoördinator

  ·         Het eerste aanspreekpunt voor de bar- en keuken(medewerkers)

  ·         In overleg met de inkoop bepalen wat er ingekocht moet worden

  ·         Afstemming en communicatie met de OC over wedstrijdschema’s en toernooien

  ·         Opstellen van planning en communicatie met de vaste vrijwilligers en participanten (overleg met participatiecoördinator).

  ·         Zorgdragen dat nieuwe vrijwilligers en participanten worden geïnstrueerd en ingewerkt

  ·         Draagt zorg voor correcte afhandeling financiën en kassa

  ·         Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen

  ·         Het mede bepalen van de prijzen, het assortiment en de openingstijden van het clubhuis.

  ·         Tijdsbesteding: 10 tot 12 uur per week

   

  Vanuit het bestuur wordt gezocht naar een digitale planningstool waarmee leden zichzelf kunnen inschrijven op de tijden en taken van hun voorkeur. Goede tips hiervoor zijn van harte welkom!

   

  Naast deze rollen zijn we ook nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Afhankelijk van de voorkeuren van het nieuwe bestuurslid zijn er meerdere mogelijkheden om portefeuilles op te pakken. Opties zijn de Organisatie Commissie (OC), activiteitencommissie, bar en communicatiecommissie of een combinatie uit deze pakketten. Als bestuurslid ben je aanspreekpunt voor de betreffende commissies en lever je een bijdrage aan het functioneren, de ontwikkeling en beleidsvorming van de vereniging als geheel. Het bestuur is van mening dat kandidaten dienen te beschikken relevante vaardigheden.

   

  Heb je interesse in één of meerdere taken of rollen? Meld je dan bij het bestuur. Bellen, appen of mailen kan: 06-23490948 en/of bestuur@mvv58.nl.

   

  Wie tot 10 kan tellen….

  Het voetbal en alles wat er omheen gebeurt roept emoties op. Het gaat veelal om onze kinderen en dat laat ons niet onberoerd. Deze emoties leiden er toe dat scheidsrechters, trainers, coaches, commissieleden en alle andere dragende krachten bij tijd en wijle worden bejegend op een wijze die de grenzen van fatsoen (ver) overschrijden. Opmerkelijk is dat het vooral de ouders en de toeschouwers zijn die zich niet weten te beheersen. Weet dat het de vrijwilligers niet onberoerd laat  als je (stevige) kritiek hebt op de wijze waarop zij hun taak uitoefenen, direct of indirect krijgen ze alles mee. Hoewel ze tegen een stootje moeten kunnen, zijn ze niet van steen. Vrijwilligers zijn ook mensen die met hun kwaliteiten en tekorten er het beste van proberen te maken. Als je denkt het veel beter te weten tel dan eens tot 10 en vraag je zelf af of je bereid bent om zelf in de wind te gaan staan en je eigen kritiek in ontvangst te nemen. Zet je kritiek om in constructieve actie en meld je aan als vrijwilliger! Als vereniging gaan we harder optreden tegen aantoonbaar onterechte bejegening van onze vrijwilligers. Zij zijn het die namens ons allen verantwoordelijkheid nemen om de club en onze kinderen vooruit te helpen!

   

  Met een sportieve groet,

   

  Paul, Ron, Marijke en Friso
  Bestuur MVV’58

   

  E  : bestuur@mvv58.nl
  W : 
  www.mvv58.nl