•  
    Op 4 maart ontvingen wij het trieste bericht, dat ons lid Dick (Dirk) de Ruiter, op 78 jarige leeftijd, plotseling is overleden. Dick was iedere zaterdagmiddag in onze kantine aanwezig met zijn kaartvrienden. Om samen met hun een kaartje te leggen. Ook bij de klaverjaswedstrijden was hij steevast van de partij. Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte