• ALV in het dorpshuis

  Belangrijke mededeling:
  We hebben in de kantine nog steeds te maken met een lekkage in de cv, waardoor het behoorlijk koud is in de kantine.
  De Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 januari as zal daarom in het Dorpshuis Meteren ( grote zaal) worden gehouden.
  Inloop vanaf 19.00 uur.
  Start vergadering om 19.30 uur.
  Bestuur MVV’58