• Actueel

  Sinds 13 november 18.00 uur zijn er nieuwe maatregelen van kracht waar we ons al club op moeten aanpassen. Kort gezegd komt het erop neer dat publiek niet meer welkom is op de club tot 4 december. De resterende zittende bezoekers aan de kantine moeten worden gescand en de kantine moet dicht om 20.00 uur.

  Tot 4 december zijn de volgende maatregelen van kracht:

  1. Op dinsdag- en donderdagavond gaat de kantine dicht. Teams kunnen terecht in de kleedkamers via de sleutelbos welke hangt in de gang van de verlichting. Elke trainer moet hier toegang tot hebben via de Nuki-app. Indien dit niet het geval is graag contact opnemen met Dennis Bosz. Elk team is verantwoordelijk voor hun eigen kleedkamer om te openen en te sluiten. De laatste trainer wie van het veld afgaat moet de verlichting uitdoen. Voor de maandag- en woensdagavond geldt nog steeds dat kleedkamer 2 open gemaakt wordt voor het toilet. Op zaterdag gaat de kantine om 20.00 uur dicht.
  2. De ALV van 24 november gaan we online doen, de agenda wordt ingekort. Per ongeluk is er al een uitnodiging verstuurd naar de ledenlijst van vorig jaar. Deze lijst wordt ververst, jullie krijgen een nieuwe uitnodiging zodra de lijsten klaar zijn. Voor wat betreft de agenda hebben we besloten om de agendapunten “Toekomst; gaan of staan?” en jubilarissen naar een eerstvolgende live-ALV te verplaatsen die we in januari of februari 2022 willen organiseren.
  3. Op het terrein en in de kantine zijn alleen nog spelers en staf welkom. Een coronatoegangsbewijs is vanaf 18 jaar nodig bij sportkantines (met uitzondering van afhalen), kleedkamers en andere faciliteiten. Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten ze de sportlocatie verlaten. Onder staf scharen wij ook ouders van bezoekende clubs die hun kinderen komen brengen, dit omdat zij een functie voor de sport vervullen.
  4. Hoewel het aantal mensen op het terrein beperkt is hebben we hulp nodig bij het organiseren van de controles en bij het controleren van de toegang tot het terrein en de kantine. We vragen deze hulp op vrijwillige basis. Helaas hebben we een tekort in de participatie-uren en kunnen we deze hiervoor niet inzetten. Deze situatie veranderd als de lockdown langer gaat duren. Hierbij dan ook een oproep om je aan te melden voor deze taak met daarbij je wensen ten aanzien van duur en tijden. Opgeven kan via participatie@mvv58.nl

  Sportieve groet,
  Bestuur MVV’58