.
.

Werkzaamheden

Werkzaamheden participatie

Werkzaamheden waar leden zich voor in kunnen schrijven:

 • Werkzaamheden op gebied van onderhoud velden, accommodatie en materialen (maaien, lijnen trekken, reclameborden onderhouden, beregenen velden, materiaalruimten ordenen, etc.).
 • Werkzaamheden voor de sponsorcommissie.
 • Werkzaamheden op gebied van wedstrijdsecretariaat, regelen scheidsrechters voor wedstrijden.
 • Helpen met het kloppend krijgen van ons ledenbestand.
 • Werkzaamheden voor een andere commissie (activiteitencommissie, jeugdzaken, seniorenzaken, communicatie/website).
 • Werkzaamheden in de vorm van kantine diensten (er is al een kantinecommissie).
 • Werkzaamheden ter ondersteuning van de diverse activiteiten (lotenverkoop, opbouwwerkzaamheden activiteiten, hand- en spandiensten tijdens diverse activiteiten, etc.)
 • Het ondersteunen van trainers/leiders op organisatorisch vlak (bijv. coördineren lotenverkoop, promotie-acties MVV’58).
 • Gastvrouw/gastheer tijdens toernooien jeugd (ontvangen teams, aanspreekpunt zijn voor teams).
 • Het fluiten/leiden van een jeugdwedstrijden.
 • Werkzaamheden voor derden ten behoeve van MVV’58 (bijv. papier ophalen).
 • Trainen van een jeugdelftal (we zoeken ook nog een keeperstrainer voor de middenjeugd).

Deze mogelijkheden staan nu in hoofdpunten bij elkaar. In overleg met de diverse commissies kunnen taken gedetailleerd verdeeld worden. U kunt zichzelf opgeven viaparticipatie@mvv58.nl.

Tijdens het lopende seizoen zullen ongetwijfeld nog wat losse aanvragen ontstaan. Deze zullen via mvv58.nl gepubliceerd worden en op de participatie deur. De deur witte deur links naast de commissie kamer.