.
.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Kan een jeugdspeler ook participeren?

Antwoord: Ja. Wanneer er binnen een gezin jeugdspelers zijn die bijvoorbeeld wedstrijden leiden, kleedkamers schoonmaken, of andere klussen doen, worden deze uren natuurlijk meegeteld bij het totaal aantal van het gezin. Wel geldt dat de verantwoordelijkheid van communiceren (lees: melden bijparticipatie@mvv58.nl) ligt bij de ouders van de jeugdleden. Natuurlijk zullen wij als bestuur erop toezien dat jeugdspelers geen gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren.

Wat is een spelend lid?

Antwoord: Een spelend lid binnen onze participatieregeling neemt actief deel aan wedstrijdactiviteiten bij één van onze teams.

Ik ben spelend lid, maar voetbal zelf niet meer. Moet ik dan ook participeren?

Antwoord: Nee. Alleen voor leden die echt voetbal spelen geldt deze regeling. Wanneer je als spelend lid staat geregistreerd, maar je neemt op geen enkele manier deel aan de wedstrijdactiviteiten, geldt een vrijstelling voor de regeling.

Mijn kind is lid, maar ik ben zelf geen lid moet ik dan toch participeren?

Antwoord: Ja. In dit geval ben je als ouder/verzorger de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dit geldt dan tot het 21e levensjaar van het kind. Daarna moeten leden zelf participeren, ook als ze nog gewoon bij hun ouders thuis wonen.

Krijg ik bij het voldoen van 5 uur participeren de helft van de 50 euro retour?

Antwoord: Nee. Je krijgt je 50 euro retour na het voldoen aan de volledige 10 participatie-uren.

Wie controleert mijn deelname aan de participatieregeling?

Antwoord: Dit gebeurt door het participerende lid zelf. Hij of zij geeft door welke activiteiten er zijn gedaan, waarna er bij de diverse commissies en teams zal worden nagevraagd of deze taken daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Doorgeven van activiteiten kan via participatie@mvv58.nl.

Geldt het vlaggen bij een wedstrijd ook als participatie-activiteit?

Antwoord: Ja. Deze activiteit staat in het verlengde van het leiden van een wedstrijd, dus telt mee.

Geldt het rijden naar wedstrijden als participatie-activiteit?

Antwoord: Nee. Wij als bestuur zien het rijden bij wedstrijden als sociale verplichting naar je team of je kind.

Geldt het wassen van shirts als participatie-activiteit?

Antwoord: Nee. Het wassen van shirts zien wij als bestuur als logische handeling. Dit valt onder de teamverantwoording.