.
.

Spelregels

Spelregels participatie

De participatie regeling van MVV’58 heeft een aantal spelregels:

  • Per seizoen wordt van leden (of ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden) van MVV’58 verwacht zich minimaal 10 uur in te zetten voor de vereniging op diverse vlakken.
  • Leden kunnen zich daarvoor aanmelden via het VRIJWILLIGERSFORMULIER seizoen 20162017 (def) Stuur dit op naarparticipatie@mvv58.nl.(Andere mogelijkheden van aanmelden worden nog onderzocht en volgen mogelijk later.)
  • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor aanwezigheid bij de uitvoer van taken. Bij afwezigheid wordt door de leden zelf vervanging geregeld.
  • Bij 2 x niet op komen dagen bij uitvoer van een taak waarvoor is opgegeven, zonder adequate vervanging geregeld te hebben, vervalt direct het recht op het retour ontvangen van de 50 euro.
  • Aan het begin van het seizoen zal 50 euro worden geïnd van alle leden die in aanmerking komen voor de participatie regeling.
  • Deze 50 euro zal bij het voldoen aan de minimaal 10 uur vrijwilligerswerk retour gaan naar de leden.
  • Het seizoen loopt van augustus t/m juli.