.
.

Raad van Advies

 Een onderdeel van de organisatiestructuur is de Raad van Advies. Naast controle op de financiële gang van zaken (deze werd voorheen uitgevoerd door de zogenaamde Kascontrolecommissie) heeft deze Raad van Advies een adviserende rol in de totale gang van zaken binnen de vereniging. Regelmatig (dat wil zeggen diverse malen per seizoen) zal daartoe met het bestuur overleg plaatsvinden omtrent het in de Algemene Ledenvergadering gepresenteerde en voorgenomen beleid.

De Raad van Advies heeft vier leden die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De Raad van Advies bestaat altijd uit een spelend senior lid, een ouder van een jeugdspeler, een oud bestuurslid en een financieel deskundige. Leden worden voor de periode van een jaar benoemd.

Momenteel bestaat de Raad van Advies uit:

  •  Spelend senior lid:  Coen van Dalen
  •  Ouder jeugdspeler:  Wilfred van de Berg
  • Oud bestuurslid  Judith Kroon-Veldhuizen
  •  Financieel deskundige:  Dick Hol

De Raad van Advies is bereikbaar via raadvanadvies@mvv58.nl.