.
.

Participatie

Wat houdt participatie in

Aanleiding

 Onze vereniging groeit hard en er wordt continu gewerkt om onze missie waar te maken: een sportieve, (financieel) gezonde en gezellige club!

Uitbreiding vrijwilligers noodzakelijk

Naast gediplomeerde trainers en fysiotherapeuten is er binnen de vereniging een groot aantal vrijwilligers actief die allerlei werkzaamheden verrichten. Om de groei bij te kunnen houden, is het voor deze vrijwilligers een steeds grotere uitdaging om onze vereniging draaiend te houden. Hoewel we de laatste jaren meer vrijwilligers zien, is verdere uitbreiding absoluut noodzakelijk!

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur en de Raad van Advies hebben dan ook aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd in te stemmen met een participatie regeling. Deze regeling houdt onder andere in dat er met de eerste contributie betaling 50 euro (per spelend lid vanaf 21 jaar, gezin,) extra wordt geïncasseerd. Heeft u voldaan aan de regeling dan wordt dit bedrag teruggestort. De Algemene Ledenvergadering heeft dit voorstel goedgekeurd. Met ingang van het seizoen 2013/2014 is de participatie regeling daarom in werking getreden.

Hoe kan ik voldoen aan de participatie regeling?

Op de website wordt een opsomming gegeven van de diverse vrijwilligerstaken. Er wordt voldaan aan de regeling als er minimaal 10 uur per seizoen bijgedragen wordt aan het uitvoeren van deze taken. Te denken valt aan trainen, begeleiden van een team, onderhoud velden of gebouwen, sponsor- of activiteitencommissie. Heb je de taken waarvoor je je hebt opgegeven uitgevoerd, dan ontvangt je het bedrag weer terug.

Ben je reeds actief als vrijwilliger? Ook dan vragen wij je toch dit aan ons door te geven.

Heeft je zelf nog suggesties, vragen of wil je je nu al aanmelden voor vrijwilligerstaken? Laat het ons dan weten via een bericht naar participatie@mvv58.nl.