.
.

Organisatiestructuur

Onze voetbalvereniging is een nog steeds groeiende vereniging. Om hier organisatorisch en bestuurlijk slagvaardig richting aan te kunnen geven is in 2009 de organisatie van MVV’58 kritisch geëvalueerd. Deze evaluatie heeft ertoe geleid dat het bestuur een andere organisatiestructuur heeft voorgesteld. Dit voorstel is in het najaar van 2009 goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

organisatiestructuur

 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren zes commissies. De voorzitters van deze commissies worden door het bestuur benoemd. Leden van de commissie worden op voordracht van de voorzitter van de desbetreffende commissie door het bestuur benoemd.

De commissies maken in samenspraak met het bestuur een jaarplan en een begroting. Het bestuur overlegt regelmatig met de commissievoorzitters over de realisatie van het jaarplan en de begroting.

De commissies zijn:

• Commissie Technische Voetbalzaken Senioren Leden Michel Arentsen, Marcel van Steenis, Gert van Doorn
• Commissie Voetbalzaken Jeugd  Leden  Zie voetbalzaken jeugd
• Onderhoud & Beheer Accommodatie Aanspreekpunt  Walter van de Wal
• Sponsoring, Reclame & Businessclub Leden Annelies van den Bogert, Gerard de Kock, Evert van Doorn, Martijn van Ingen, Frank van der Werf
• Activiteiten & Verlotingen Gerda van Wijk, Artje van Maren, Mirjam Blijleven
• Commissie Communicatie Leden  Angelo Ridderhof, Louis Keij