.
.

Jeugd

Algemene informatie

De jeugdafdeling van MVV’58 groeit als kool. De uitbreiding van het dorp Meteren met de wijk Kalenberg heeft tot gevolg dat MVV’58 in de afgelopen jaren veel nieuwe jeugdleden heeft gekregen. Daar zijn we als vereniging zeer blij mee. Inmiddels hebben we het 250-ste jeugdlid al enige tijd ‘in de boeken’.

De snelle groei van het aantal leden is voor het Bestuur van MVV’58 aanleiding geweest om de accommodatie uit te breiden met een vierde veld en nieuwe kleedkamers.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Deze uitspraak is door het Bestuur nadrukkelijk opgepakt. Er wordt gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsplan waarbij de ontwikkeling van de jeugd voorop staat. MVV’58 wenst te investeren in de jeugd. We zullen trachten nog meer activiteiten te gaan organiseren voor onze jeugd. Denk hierbij aan toernooien, zaalvoetbal maar ook aan andere sport-en spelactiviteiten.

De snelle groei heeft als bijkomend gevolg dat we meer en meer een beroep moeten doen op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn nodig om de kosten te beperken. Immers een grotere vereniging betekent hogere kosten. Om verhoging van contributies etc. zoveel als mogelijk te beperken is het gebruik van vrijwilligers pure noodzaak. Ouder- en ledenparticipatie dient hier een bijdrage aan te leveren. Mocht u zich aan willen melden als vrijwilliger, laat het ons weten op via een e-mail naar participatie@mvv58.nl.

Al met al ziet de toekomst van MVV’58 er zeer goed uit. Met nog meer leden, een nieuw voetbalveld, een verbeterde accommodatie en vele enthousiaste spelers en speelsters staat ons niets in de weg om MVV’58 verder te laten groeien.