.
.

Bijzondere ledenvergadering


Hallo iedereen die is verbonden met MVV ‘58,

Sinds enkele jaren is bij MVV ‘58 de participatieregeling van kracht. MVV ’58  verzoekt haar leden en andere betrokkenen middels deze regeling  deel te nemen aan de activiteiten van MVV ’58. Ieder lid van onze vereniging krijgt zo de mogelijkheid om op een gezonde en verantwoorde manier zijn of haar hobby te kunnen beleven.

In de afgelopen jaren is er vanuit diverse leden, en niet leden de opmerking gekomen dat de regeling niet goed werkt en dat een verandering wenselijk is.

Wij als bestuur hebben  vanuit deze opmerkingen de belofte gedaan de regeling nog eens goed te bekijken en met alternatieven te komen om MVV ’58 voor iedereen een mooie en gezellige club te laten zijn. Het afgelopen half jaar zijn er diverse momenten geweest dat deze regeling is besproken en zijn er ook diverse nuances ter tafel gekomen voor een  vernieuwde regeling.

Helaas hebben wij als vereniging ook een heel turbulent half jaar achter de rug waardoor wij niet de gestelde datum hebben gered om de alternatieven te kunnen presenteren aan onze leden.

We zien dat de vrijwilligers die op dit moment MVV ’58 belangeloos steunen, de afgelopen jaren steeds meer gewicht op hun schouders hebben gekregen. Mede hierdoor hebben we vrijwilligers verloren en is de noodzaak om een aanpassing in onze regeling aan te brengen groter geworden dan we aanvankelijk dachten.

We willen als MVV ’58 al onze leden en directe betrokkenen een regeling voorleggen waar alle voor- en nadelen goed zijn afgewogen. Maar vooral een regeling waar iedereen die, op welke manier dan ook , MVV ’58 betrokken is een goed gevoel bij heeft.

Daarom willen we jullie allen uitnodigen om op 28 augustus 2017 aan te schuiven bij een extra ingelaste speciale ledenvergadering waarin alleen het onderwerp “participeren” zal worden besproken.

Vanaf  19.30 uur willen we jullie allen welkom heten in onze kantine waar de koffie klaar zal staan , waarna we om 20.00 uur zullen beginnen met een introducerend gesprek waarom deze avond voor MVV 58 zo belangrijk is.

De avond zal beginnen met een uitleg waarom  participatie voor een voetbalvereniging van groot belang is, zowel organisatorisch als voetbaltechnisch. Ook zullen we even stilstaan bij wat er allemaal komt kijken bij onderhoud van o.a velden en het complex.  Natuurlijk zal ook het belang van een sluitende bezetting van bijvoorbeeld  de kantine aangeduid worden.

Na deze uitleg hopen we, middels een open discussie, met elkaar tot breed gedragen ideeën te komen, die we dan op onze jaarlijkse ledenvergadering kunnen voorleggen  als nieuw beleid

Ter afsluiting van deze avond is er voor iedereen de kans om zichzelf in te schrijven voor een kantinedienst voor het seizoen 2017-2018, of een andere structurele taak . dit om het begin van het seizoen op een verantwoorde manier te kunnen starten.

Tot ziens op 28 augustus op ons complex aan de achtersteweg nummer 19.

Met vriendelijke groet,

Bestuur MVV 58

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 15.00% ( 2
votes )